LINE เพิ่มฟีเจอร์แสดงความรู้สึกอีโมจิที่ข้อความ ของตัวเองและของคนอื่น

LINE Emoji reply

ไลน์แสดงความรู้สึกด้วยอิโมจิ ในตอบกลับข้อความ สามารถแสดงความรู้สึกของข้อความได้


เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่พึ่งเพิ่มเข้ามาในไลน์สำหรับการแสดงความรู้สึก Emoji ในข้อความหรือรูปภาพที่เราส่งหรือเพื่อนส่งมาหากันได้ในห้องสนทนา ให้เราสามารถแสดงความรู้สึกต่อข้อความหรือรูปภาพที่ส่งเข้ามาเป็นแบบเฉพาะส่วนได้ โดยฟีเจอร์ดังกล่าวมาพร้อมกับไลน์ที่เป็นฟีเจอร์ใหม่ล่าสุด

LINE Emoji replyการใช้งานแสดงความรู้สีกต่อข้อความหรือรูปภาพที่เพื่อนส่งหรือในข้อความของเราเองก็ไม่มีอะไรยุ่งยาก คล้ายๆกับการตอบกลับ หรือการ reply ข้อความทั่วไป คือให้กดที่ข้อความหรือรูปภาพที่เราต้องการแสดงความรู้สึก จากนั้นจะมี Emoji แสดงขึ้นมาให้เรากดเลือกที่จะแสดงความรู้สึก ก็จะคล้ายๆกับ reaction ของ Facebook ส่วนอีโจิที่ให้ใช้งานจะมีอยู่ 6 อีโมจิพื้นฐานด้วยดังภาพตัวอย่างด้านบน

วิธีการใช้งาน replay emoji ก็ทำลักษณะภาพด้านล่างคือให้แตะค้างที่ข้อความ รูปภาพ หรือสือที่เราต้องการจะแสดงความรู้สึก จะปรากฏหน้าต่างตัวเลือกขึ้นมา หน้าต่างนี้จะมีการเพิ่มฟีเจอร์อีโมจิมาให้แสดงความรู้สึก ดังภาพด้านล่าง

LINE reply Emoji

ความรู้สึกก็จะแสดงด้านล่างข้อความ ดังภาพตัวอย่างด้านล่าง

LINE show emoji reply

สำหรับฟีเจอร์ดังกล่าวจะสามารถใช้งานได้เฉพาะ LINE ที่อยู่ในสมาร์ทโฟนกล่าวคือสามารถใช้งานได้ในมือถือเท่านั้น จะไม่สามารถใช้งานได้ใน LINE  PC ไม่จะเป็นการใช้งานและการแสดงผล จะไม่มีฟีเจอร์ดังกล่าวแสดง

About modify 4880 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.