เปิดคอมพิวเตอร์แล้วขึ้น Windows Script Host เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไร

Windows Script Host

Error Windows Script Host ไฟล์ C:\Users\modify\AppData\Local\Temp\swf.wsf แก้อย่างไรเกิดจากอะไร


สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ใน Windows 10 หรือ Windows 11 เมื่อเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรกอาจขึ้นข้อความ Error มีข้อความในลักษณะหัวข้อว่า Windows Script Host ให้เรากด OK อย่างเดียว และก็เกิดขึ้นทุกครั้งที่เปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมา จนเกิดความสงสัยว่ามันคืออะไร และต้องแก้ไขอย่างไร หากเกิดข้อความดังกล่าวขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความลำคาญ หรือเกิดความสงสัยว่ามันคืออะไร มีผลอะไรต่อคอมพิวเตอร์ของเราหรือไม่

Windows Script Host

Windows Script Host คือรูปไฟล์คำสั่งโฮสต์สคริปต์หนึ่งจากไมโครซอฟท์ซึ่งอาจมีสกุลไฟล์ JScript (ไฟล์ .JS และ .JSE) และ VBScript (ไฟล์ .VBS และ .VBE) รวมไปถึง .WSF และอื่นๆ

หากเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วได้รับข้อความ Windows Script Host  หมายถึงว่ามีการเรียกใช้งานไฟล์ของ Windows Script Host  ดังกล่าว แต่เกิดข้อผิดพลาดขึ้น ซึ่งแล้วแต่กรณี หาก Error ขึ้นข้อความ No jobs are defined in fthe file Code 800400C0 นั้นอาจหมายความไม่มีคำสั่งใดๆในงานนั้นๆ สันนิษฐานได้ว่าไฟล์ดังกล่าวอาจมีปัญหาหรือไม่มีตัวรันคำสั่งแล้ว ให้ลองไปยังตำแหน่งของไฟล์ที่แสดงปัญหาแล้วลบไฟล์ดังกล่าวออก หรือ ให้ตรวจสอบว่ามีโปรแกรมหรือ service เปิดขึ้นมาพร้อมเราเปิดเครื่อง และสั่งให้มีการรันสคริปต์ดังกล่าวขึ้นมาหรือไม่ และให้ปิดการเปิดนั้นทำได้โดย

ไปที่ Task Manager เลือกแถบ Startup แล้วให้คลิกขวาที่โปรแกรมนั้นๆ แล้ว Disable  หากไม่แน่ใจว่าโปรแกรมไหน สามารถเลือก Disable ได้ทุกอัน แล้วค่อยมาเปิดทีหลังได้

Same mode Windows 10 msconfig

Disable Startup Windows 11

แต่หาก Windows Script Host ขึ้นข้อความ Can not find script file และแสดงตำแหน่ง ข้อความดังอาจแสดงว่าไฟล์ดังกล่าวไม่มีอยู่แล้ว หากขึ้นทุกครั้งที่เปิดก็แสดงว่ามีการสั่งให้เปิดแต่ไม่มีไฟล์นั้นอยู่แล้ว ก็ให้ไปทำในลักษณะเดียวกันคือไปดูในส่วนของ Startup ว่ามีการสั่งให้เปิดโปรแกรมใดบ้างตอนเปิดเครื่องมา

หรือให้ไปที่ Command Prompt

cmd Command Prompt runadministrator

ใช้คำสั่ง

  • md “C:\Users\Public\Libraries”  แล้วกด Enter
  • cd  2>”C:\Users\Public\Libraries\Checks.vbs”  แล้วกด Enter
  • *** ตรงที่ทำสีเอาไว้ให้เปลี่ยนไปเป็นตำแหน่งของเราที่มีปัญหา ***

หรือแก้ไขด้วยการซ่อมแซมไฟล์ระบบของ Windows

ให้กดปุ่ม Windows + S หรือไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์ Command Prompt คลิกขวาเลือก Ran administrator

command prompt admin

เพื่อใช้สิทธิใน Command Prompt แบบแอดมิน จากนั้นให้ใช้คำสั่ง sfc /scannow เป็นคำสั่งเรียกใช้ sfc เริ่มทำงาน

sfc /scannow

Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

DISM

About modify 4837 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.