ตั้งค่า Startup Windows 11 ปิดหรือเปิดโปรแกรมเริ่มต้นพร้อมเปิดเครื่อง

Windows 11 logo

วิธีตั้งค่าโปรแกรมเปิดมาพร้อมเปิดเครื่อง Windows 11 ในส่วนของ Startup


สำหรับ Windows 11 จะมีการตั้งค่าที่แตกต่างจาก Windows 10 อยู่บ้าง แต่ก็จะมีเมนูคล้ายๆกันในบางการตั้งค่า สำหรับบทความนี้จะพูดถึงเรื่องของการตั้งค่าฟีเจอร์ Startup ของ Windows ที่เป็นฟีเจอร์สำหรับการเปิดโปรแกรมมาพร้อมกับการเปิดเครื่อง ซึ่งการตั้งค่า ต่างๆก็จะคล้ายกับ Windows 11 อยู่บ้าง และมีฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาด้วย มาเรียนรู้การตั้งค่าโปรแกรมเริ่มต้นสำหรับ Windows 11 กัน

Windows 11

การตั้งค่า Startup Windows 11 จาก Task manager

คลิกขวาทีปุ่ม Start แล้วเลือก Task Manager

Task Manager

จากนั้นให้เลือกแถบ Startup

ยกเลิก Discord Startup

ให้เลือกปิดหรือเปิด

  • Enable = เปิด
  • Disable = ปิด

ตั้งค่า Startup ในส่วนของ App

ให้คลิกขวาที่ปุ่ม Start แล้วเลือก Setting เลือกเมนู Apps ด้านซ้ายมือ จากนั้นให้เลือกเมนู Startup จะมีหน้าต่างของโปรแกรมต่างๆที่สามารถตั้งค่าการเปิดโปรแกรมมาพร้อมกับการเปิดเครื่องได้ ให้สวิตช์เปิด On หรือ Off ได้ตามต้องการว่าจะให้ปิดหรือเปิดโปรแกรมดังกล่าวว่าจะให้เปิดมาพร้อมเราเปิดเครื่องหรือไม่

Setting App Startup Windows 11

สำหรับการทำงานของ Startup จะเป็นการเปิดโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน ที่จะเปิดมาพร้อมกับการเปิดเครื่อง บางโปรแรกมต้อการการออนไลน์ทันทีเมื่อเปิดเครื่อง หรือเป็น Service ของโปรแกรมที่ต้องการเปิด ให้อ่านรายละเอียดและความจำเป็นการใช้งาน ควรเลือกปิด หากไม่ต้องการใช้งานหรือไม่มีความจำเป็นต้องให้มันเริ่ม แต่ในขณะเดียวกัน โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่เราต้องการใช้งานเป็นประจำหรือมีความจำเป็นต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ของเรา ก็ควรเลือกเปิดเอาไว้เป็นค่าเริ่มต้น

เพิ่มหรือลบในส่วนของ โฟลเดอร์ Startup

เราสามารถเพิ่มโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ต้องการให้เปิดมาพร้อมเราเปิดเครื่องได้เช่นเดียวกัน โดยให้วางโปรแกรมหรือแอพที่ต้องการเปิดมาพร้อมเราเปิดเครื่องได้ในตำแหน่งของ

C:\Users\ชื่อ USER\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

Startup Folder Windows 11

โดยให้คลิกขวาที่ปุ่ม Start แล้วพิมพ์ หรือ copy โค้ดด้านล่างไปวาง

%appdata%\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

เอาโปรแกรม Startup ที่เมนูออก

สำหรับผู้ที่ต้องการพยามจะลบรายการใน list ของ Startup จริงๆก็ไม่มีความจำเป็นต้องลบเพราะมันไม่มีผลอะไรต่อเครื่อง หากเราปิดการใช้งานไปแล้ว อาจจะแค่ลำคาญสายตา หรือหากคุณต้องการจะลบ สามารถลบได้ที่ registry โดยการพิมพ์ regedit ที่ช่อง run จากนั้นให้เขาลบในตำแหน่งของ

  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartupApproved\Run
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartupApproved\Run32
  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StartupApproved\StartupFolder

อย่างที่เห็นว่ามีหลายจุดและรายละเอียดค่อนข้างเยอะกว่านี้มาก หากไม่มีความรู้และความเข้าใจดีพอ ก็ไม่สมควรไปยุ่งกับมัน เพราะอย่างที่บอกไม่มีผลใดๆต่อการใช้งาน แค่อาจลำคาญสายตาเฉยๆ หากเราไม่ได้ใช้และยังเห็นมันอยู่ใน list ของการเลือก Starup อยู่นั้นเอง

About modify 4836 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.