[ปัญหาลูกค้า] Samsung Galaxy Grand 2 ต่อเน็ตไม่ได้ต้องตั้งค่า APN ก่อน (Dtac)

Samsung Galaxy Grand 2


ผมเพิ่งเขียนบทความเกี่ยวกับการตั้งค่า APN ไปเมื่อวานสดๆร้อนๆ ก็มีน้องแถวบ้านเพิ่งซื้อ Samsung Galaxy Grand 2 ถือเครื่องมาหาผม แล้วบอกว่าต่ออินเตอรเน็ตไม่ได้ (Mobile data) ด้วยความที่เพิ่งเขียนบทความไปสดๆร้อนๆก็เลยเริ่มการตั้งค่าเสียเลย

Samsung Galaxy Grand 2

โดยปัญหานี้ไมได้เกิดจากตัวเครื่อง Samsung Galaxy Grand 2 แต่อย่างใด จริงๆแล้วจะเป็นกับเครื่อง Android ทุกเครื่อง และก็ไม่ได้มีปัญหากับ Android อีกด้วย ปัญหาเกิดจากต้องไปตั้ง APN ของเครื่องก่อนนั้นเอง ในกรณีนี้เป็น Dtac หากใครเจอปัญหาว่าเปิด Mobile data แล้วไม่ขึ้นตัว E หรือ H และเปิดเน็ตไม่ได้ ให้ลองเข้าไปตั้งค่า APN ได้ที่ Dtac เลยครับ

วันนี้จะเป็นของ Dtac ก่อนเพราะเจอมากับตัวและใกล้ตัวที่สุด ง่ายคือไปตั้งเพิ่ม APN ดังต่อไปนี้

 1. จากเมนู “การตั้งค่า”  เลือก “การตั้งค่าเพิ่มเติม”
 2. เลือก “เครือข่ายมือถือ”
 3. เลือก “ชอื่ แอคเซสพอยท”์

 4. กดปุ่ มเมนูที่ตัวเครื่อง เลือก

  “+ APN ใหม่”

 5. ทำการตั้งค่า APN ส าหรับ Internet ดังต่อไปนี้
  Internet
  ชอื่ : dtac internet
  APN: www.dtac.co.th
  MCC: 520
  MNC: 05
  ชนิด APN: default
 6. กดปุ่ มเมนูที่ตัวเครื่องอีกครั้งเลือก “บันทึก”
 7. กดเลอืกใชง้าน dtac internet แล ้วท าการกดปุ่ มเมนูที่ ตัวเครื่องอีกครั้ง เลือก “+ APN ใหม่”
 8. ทำการตั้งค่า APN สำหรับ MMS
  MMS
  ชอื่ : dtac mms
  APN: mms
  MMSC: http://mms2.dtac.co.th:8002/
  MMS พร็อกซ: ี 10.10.10.10
  พอร์ต MMS: 8080
  MCC: 520
  MNC: 05
  ชนิด APN: mms
 9. กดปุ่ มเมนูที่ตัวเครื่อง เลือก “บันทึก”

หากใครอยากเห็นภาพประกอบสามารถเข้าไปดูได้ที่ Dtac ผมทำแป๊ปเดียวก็สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ทันที ส่วนปัญหากับค่ายอื่นๆ สามารถดูได้จากบทความเก่าที่เคยเขียนไว้นะครับ การตั้งค่า APN หวังว่าคงจะแก้ปัญหากันได้นะครับติดตรงไหนลองโพสต์ถามกันดู

พอน้องซ่อมเสร็จลืมถ่ายรูปเอาไว้เขียนบทความสะได้ เลยไม่มีรูปภาพประกอบบทความเลย ฮ่าๆไหนๆก็ทำแล้ว ก็เลยเขียนบทความฝากไว้เพื่อใครเจอปัญหาแบบเดียวกัน จะได้แก้ปัญหาได้ถูกนะครับ ^^

About modify 4889 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

5 Comments

 1. อยากทราบว่า ถ้าเราถอดซิมจากช่องซิม1มาใส่ช่องซิม2 พอเอาซิมกลับมาใส่ที่ช่องซิม1อีกที สัญญาณเน็ตจาก H+ ก็เปลี่ยนเป็น E ตลอด มีวิธีแก้ไขมั้ยคะ ขอบคุณค่ะ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.