กสทช. บอกคูปองส่วนลด TV Digital จะถูกส่งในพื้นที่ที่พร้อมรับชม เดือนกรกฎาคม พร้อมเตือนระวังพวกแอบอ้าง

กสทช. logo


เป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนในสำหรับ คูปองส่วนลดของ TV Digital  หรือคูปองซื้อ กล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ (Set Top Box) ที่ทาง กสทช. จะช่วยออกค่าอุปกรณ์ให้ โดยบอกว่า คูปองส่วนลดสำหรับแลกซื้อ เซ็ตท็อปบ็อกซ์พร้อมเสาอากาศ หรือ set top box และ antenna หรืออานจะเป็น โทรทัศน์ที่รองรับสัญญาณดิจิตอลในตัวอยู่แล้ว  โดยคาดว่าจะสามารถแจกคูปองในเดือนกรกฎาคมนี้ได้ เฉพาะพื้นที่ที่มีสัญญาณพร้อมรับชมก่อน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ทราบว่ามีผู้แอบอ้างกับประชาชนว่าเป็นตัวแทนจาก กสทช. มาอำนวยความสะดวกในการจัดหากล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ (Set Top Box) ให้ โดยให้ประชาชนถ่ายสำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนาให้ทางบริษัทแล้ว ทางบริษัทจะนำกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ (Set Top Box) มาแจกให้เลย โดยที่ประชาชนไม่ต้องนำคูปองจาก กสทช. ไปแลกซื้อกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ (Set Top Box) เอง  เรื่องนี้สำนักงาน กสทช. ขอยืนยันว่า กสทช. ไม่เคยแต่งตั้งบริษัทใดขึ้นมาเป็นตัวแทนเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเลย คูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลของ กสทช. ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนากิจการกระจาย เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม กสทช. อีกครั้ง ซึ่งก็จะสามารถแจ้งประชาชนได้อย่างชัดเจนในรายละเอียดการแจกจ่ายคูปองทั้ง มูลค่าและขั้นตอนการแจกจ่ายให้กับประชาชน  ทั้งนี้ในเบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มแจกคูปองสู่ครัวเรือนประชาชนได้ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2557 ในพื้นที่ที่พร้อมรับชม
“ผมขอย้ำเตือนประชาชนว่า อย่าเชื่อผู้ที่มาแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนของ กสทช. มาอำนวยความสะดวกในการจัดหากล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ให้  คูปองแลกซื้ออุปกรณ์รับชมทีวีดิจิตอลที่ กสทช. จะแจก ท่านจะได้รับทุกครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 ใบแน่นอน เพื่อให้ท่านนำไปแลกซื้ออุปกรณ์ที่ช่วยให้ท่านสามารถรับชมโทรทัศน์ในระบบ ดิจิตอลได้”
เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ขอยืนยันว่าการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของ กสทช. โดยวิธีการแจกคูปองให้กับประชาชนเพื่อนำไปแลกซื้ออุปกรณ์ที่ช่วยในการรับชม โทรทัศน์ในระบบดิจิตอล  สามารถแลกซื้อได้ทั้งอุปกรณ์แปลงสัญญาณในระบบดิจิตอล หรือ      เซ็ตท็อปบ็อกซ์ (Set Top Box) พร้อมสายอากาศ (Antenna)  หรือใช้เป็นส่วนลดในการซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้  มีเจตนารมณ์เพื่อลดภาระและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกครัวเรือนในประเทศ ไทย ให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้ในส่วนของกระบวนการแจกคูปอง ให้กับครัวเรือน การใช้คูปอง ตลอดจนการที่บริษัทนำคูปองที่ประชาชนมาแลกซื้ออุปกรณ์ฯ ไปรับเงินสนับสนุน ต้องเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน สะดวก โปร่งใส และตรวจสอบได้  โดยสำนักงานฯ จะทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ขั้นตอนการแจกจ่ายและใช้คูปองให้ประชาชนรับรู้ อย่างกว้างขวางทันทีที่สิ้นสุดการพิจารณาเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ปัจจุบัน ประเทศไทย ขณะนี้จนถึงวันที่ 24 เม.ย. 2557 อยู่ในช่วงของการนำเนื้อหารายการไปออกอากาศเพื่อทดสอบบนโครงข่ายโทรทัศน์ ระบบดิจิตอล คู่ขนานไปกับโทรทัศน์ระบบแอนาล๊อกเดิม หรือช่องฟรีทีวีเดิม ช่อง 3/ 5/ 7/ 9/ 11/ และ ไทยพีบีเอส  ซึ่งการทดลองออกอากาศดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบกับการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินของประชาชนแต่อย่างใด  ประชาชนยังสามารถรับชมโทรทัศน์ช่องฟรีทีวีเดิม 3/5/7/9/11 และ ไทยพีบีเอส ได้ในรูปแบบเดิมทุกประการ  สำหรับประชาชนที่มีความพร้อมในการรับชมระบบโทรทัศน์ระบบดิจิตอล คือ กล่องเซ็ตท็อปบ๊อกซ์ (Set Top Box) หรือมีเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแล้ว ก็สามารถทดลองรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลได้และสำหรับประชาชนที่ต้องการซื้อ เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์รุ่นใหม่ที่มีภาครับสัญญาณดิจิตอล หรือIntegrated Digital Television (iDTV)  และ เซ็ตท๊อปบ๊อกซ์ (SET TOP BOX) เพื่อทดลองรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลที่มีการทดลองออกอากาศคู่ขนานไปกับ โทรทัศน์ระบบแอนาล็อกในขณะนี้ ให้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีตรารับรองมาตรฐานจากสำนักงาน กสทช. (Hologramกสทช. Class A Broadcast) และให้สังเกตสติ๊กเกอร์น้องดูดีที่ผลิตภัณฑ์ได้ เพื่อความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้มาตรฐานและสามารถรับชมโทรทัศน์ในระบบ ดิจิตอลได้จริง

ที่มา – กสทช.

 

About modify 4845 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.