WhatsApp ผู้ใช้งาน 800 ล้านคนต่อเดือนแล้ว (active users)

whatsapp logo


ถึงแม้ว่าบ้านเรา WhatsApp จะไม่ได้รับความนิยมแล้ว แต่การเติบโตของ WhatsApp ในประเทศอื่นๆ ก็โตขึ้นเลื่อยๆ โดยก่อนหน้านี้ (ประมาณต้นปี) ได้มีการประกาศยอดใช้งานอยู่ที่ประมาณ 700 คนต่อเดือน ซึ่งเป็นแบบ active users คือคนที่ใช้งานจริงๆ ไม่ใช้แค่การลงทะเบียน แต่มาตอนนี้ ได้ประกาศยอดคนใช้งานต่อเดือนเป็น 800 ล้านคนต่อเดือน เพิ่มขึ้นอีก 100 ล้านคน ถือว่ามากขึ้นเลยจริงๆ

WhatsApp Windows Phone

ภาพหลังจากเข้าซื้อ WhatsApp ของ Facebook ก็พยามที่จะผลักดันให้แอพดังกล่าวมีผู้คนเยอะมากขึ้นเลื่อยๆ สำหรับตอนนี้ Mark Zuckerberg ได้กล่าวเอาไว้ว่าจะยังคงไม่สนใจเรื่องรายได้ โดยเขาหวังให้คนแตะให้ถึงหลักพันล้านคนเสียก่อน ค่อยมาพูดถึงเรื่องธุระกิจ

คงต้องมาดูกันว่า WhatsApp ภายใต้การบริการของ Facebook จะเติมโตไปได้ถึงไหน แล้วบ้านเราจะกลับมาใช้ WhatsApp กันอีกหรือไม่

About modify 4864 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.