5G

5G!! ประเทศเกาหลีใต้ เริ่มทดสอบ 5G แล้วแรงกว่า 4G ถึง 1,000 เท่า!!

ม.ค. 23, 2014 modify 0

ก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาแล้วว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ ร่วมมือกับผู้ให้บริการโทรศัพท์แบบไร้สาย และ ผู้ผลิตสมาร์ทโฟน พยามที่จะผลักด้น 5G ให้เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ โดยล่าสุดเริ่มมีการทดสอบการใช้งาน 5G แล้ว โดยการทดสอบคือ 5G สามารถรับส่งข้อมูลได้ดีกว่า 4 [อ่านต่อ…]