Joseph Lechleider

Joseph Lechleider ผู้คิดค้นเทคโนโลยี ADSL เสียชีวิตแล้ว ด้วยวัย 82 ปี

5 พฤษภาคม 2015 modify 0
หากยังจำกันได้ สมัยที่เรายังใช้งานอินเทอร์เน็ตกันใหม่ๆ ยังใช้งานผ่าน Dial-Up ที่มีความเร็วเพียง 56k เท่านั้น วันเวลาผ่านไป Joseph Lechleider ได้คิดค้นระบบการเพิ…
thumbnail default

ADSL คืออะไร ย่อมาจากอะไร ประวัติเกิดขึ้นมาได้อย่างไร

21 เมษายน 2013 modify 0
เชื่อกันว่าหลายคนที่เล่นอินเตอร์เน็ตอยู่นี้มีอยู่มากที่ต่อเล่นเน็ตแบบ ADSL และบางคนอยากจะรู้ว่าเจ้าอินเตอร์เน็ต ADSL มันคืออะไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร ต…