No Picture

ประวัติ AEC ความเป็นมาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ต.ค. 29, 2013 modify 0

เรียกได้ว่าตอนนี้น้องๆที่เรียน หรือ นักธุระกิจมากมายให้ความสนใจกับเรื่องของ AEC  หรือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่รวมตัวกันเพื่อทำให้เศรษฐกิจ ที่ดีขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียน และแน่นอนว่าหลายคนอยากรู้ความเป็นมา ว่ามันเกิดอะไรขึ้น และ ทำไมถึงเกิดเป็นข้อตกล [อ่านต่อ…]