thumbnail default

ประวัติ AEC ความเป็นมาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

29 ตุลาคม 2013 modify 0
เรียกได้ว่าตอนนี้น้องๆที่เรียน หรือ นักธุระกิจมากมายให้ความสนใจกับเรื่องของ AEC  หรือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่รวมตัวกันเพื่อทำให้เศรษฐกิจ ที่ดีขึ้นในกลุ่มป…