google alphabet logo

Google ซื้อโดเมน abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.com คาดเอาไปใช้กับ Alphabet

8 ตุลาคม 2015 modify 0

เป็นที่ทราบกันว่า Google ตั้ง Alphabet เป็นบริษัทแม่ และตอนนี้คงกำลังหาโดเมนของบริษัทอยู่ก่อนหน้านี้ Google ได้จดโดเมน ABC.xyz ไปแล้วแต่เหมือนว่าจะยังไม่พอใจ ล่าสุดมีคนพบว่า Google ได้ทำการเข้าซื้อโดเมนที่เรียงตัวอักษรภาษาอังกฤษตั้งแต่ a-z คือชื่อ ab [อ่านต่อ…]