thumbnail default

การปิด วิธีปิด autorun เพื่อป้องกันไวรัส

10 ธันวาคม 2012 modify 0
การปิด autorun เพื่อป้องกันไวรัส ผมมีความรู้สึกว่าในปัจจุบันนี้ ไวรัส จะทำงานได้จาก flash drive โดยการทำงานจาก autorun เป็นส่วนใหญ่ จึงอยากเสนอแนะวิธีการหนึ่งที่…