DFU Mode

DFU Mode คืออะไร แล้วจะเข้า DFU Mode ได้อย่างไร

27 มกราคม 2014 modify 1
เมื่อวานผมเขียนบทความเกี่ยวกับ การกู้คืนรหัส PassCode ในกรณีลืมรหัสผ่าน 4 ตัวไป มีการพูดถึง DFU Mode ในการเข้าไปสู่การตั้งค่าและกู้คืนรหัสผ่าน iPhone แต่ไม่ได้อธ…
รหัสผ่าน iPhone

ลืมรหัส PassCode iPhone บน iOS 7 กู้คืนด้วย DFU Mode แล้วทำการ Restore

26 มกราคม 2014 modify 252
วันนี้มีทริปเกียวกับ iPhone หรือ อุปกรณ์ที่รัน iOS 7 มาฝากกันครับ สำหรับคนที่ลืมรหัสผ่าน 4 ตัวล๊อคหน้าเครื่อง หรือที่เรียกว่า PassCode ไม่สามารถเข้าเครื่องได้ วันน…