thumbnail default

ADSL คืออะไร ย่อมาจากอะไร ประวัติเกิดขึ้นมาได้อย่างไร

21 เมษายน 2013 modify 0
เชื่อกันว่าหลายคนที่เล่นอินเตอร์เน็ตอยู่นี้มีอยู่มากที่ต่อเล่นเน็ตแบบ ADSL และบางคนอยากจะรู้ว่าเจ้าอินเตอร์เน็ต ADSL มันคืออะไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร ต…