วันคุ้มครองโลก (Earth Day) เรื่องน่ารู้วันคุ้มครองโลก

22 เมษายน 2017 modify 0
วันนี้เป็นวันที่ 22 เมษายน ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่ีงของโลก นั้นก็คือวันคุ้มครองโลก ที่ประกาศโดยโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (United Nations Environment Program…