Facebook logo

Facebook ขึ้น “หน้านี้ยังไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้” หรือ “ไม่สามารถเข้าถึงหน้านี้ได้ในขณะนี้” เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไร

3 เมษายน 2024 modify 0
สำหรับผู้ใช้งาน Facebook หรือ Facebook Messager เมื่อออกจากระบบหรือสลับบัญชีอาจมีข้อความแจ้งเตือน “หน้านี้ยังไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้ สาเหตุอาจเกิดจากข้อ…