Facebook ใช้งาน HTML5 เล่นวีดีโออย่างเดียว ยกเลิกิใช้ Flash ทั้งหมดแล้ว

19 ธันวาคม 2015 modify 0

เป็นที่ทราบกันอยู่ว่าตอนนี้ใครก็เริ่มหันมาใช้ HTML5 กันมากขึ้น เพราะสะดวกเรื่องของการพัฒนา และอื่นๆ ทำให้ Flash หมดความนิยมไปเลื่อยๆ ล่าสุด Facebook ประกาศยกเลิกการเล่นวีดีโอด้วย Flash ทั้งหมดแล้ว ทางเฟสบุ๊คอธิบายว่า การเปลี่ยนมาใช้จะง่ายต่อหลายๆอย่า [อ่านต่อ…]