No Picture

ภาษา markup คืออะไร

ก.พ. 4, 2013 modify 0

หลานคนอาจเ้คยได้ยินคำว่า markup หรือ ภาษามาร์กอัป มันคืออะไรและแปลว่าอะไรเรามาดูกัน markup language