Apple ชนะคดี Xiaomi เรื่องเครื่องหมายการค้า

11 ธันวาคม 2017 none 0
Xiaomi แบรนด์มือถือดังจากจีน แพ้คดีฟ้องร้องเครื่องหมายการค้าสหภาพยุโรปที่ได้ทำการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในชื่อ ‘Mi Pad’ กับทาง Intellectual Property Of…