Office Web Apps เปลี่ยนชื่อเป็น Office Online

20 กุมภาพันธ์ 2014 modify 0

ไมโครซอทฟ์เปลี่ยนชื่อ Office Web Apps เป็น Office Online เพื่อลดความสับสนของผู้ใช้งานเพราะจริงๆแล้วคำว่า Office Web Apps ทำให้คนสับสนเหมือนเป็นแอพลิเคชั่น ทั้งที่จริงๆแล้ว บริการนี้ของไมโครซอฟท์เป็นการใช้โปรแกรมออฟฟิตแบบออนไลน์เท่านั้น ทั้งนี้การเปลี [อ่านต่อ…]