Samsung logo

เปลี่ยนภาษามือถือ Samsung ภาษาไทย – อังกฤษ ภาษาเริ่มต้นระบบ เมนูต่างๆ เปลี่ยนอย่างไร

8 มีนาคม 2023 modify 0
สำหรับผู้ใช้งานมือถือ Samsung แบบ Android และต้องการเปลี่ยนภาษาของระบบ เป็นภาษาเรื่องการตั้งค่า หรือเมนูต่างๆ ให้เป็นภาษาไทยหรือเป็นภาษาอังกฤษ แต่ไม่รู้ว่าจะเ…