PayPal ซื้อ Paydiant บริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินผ่านอุปกรณ์พกพา

9 มีนาคม 2015 modify 0
เหมือนว่าจะต่อยอดบริการของ PayPal ให้เข้าต่อโลกในยุคปัจจุบัน ล่าสุด PayPal ประกาศซื้อ Paydiant บริษัทที่พัฒนาระบบจ่ายเงินผ่านอุปกรณ์พกพา โดยมีข่าวว่าการเข้าซื…