Semiconductor คืออะไร (สารกึ่งตัวนำ)

23 พฤศจิกายน 2017 modify 0
เชื่อว่ามีไม่น้อยคงเคยได้ยินคำว่า Semiconductor (อ่ารว่าเซมิคอนดักเตอร์) กันมาบ้าง แต่หลายคนเข้าใจความหมายของมันที่แตกต่างกันออกไป วันนี้เราจะมาทำความเข้าใ…