Youtube

โพสต์ความคิดเห็นไม่ได้ Youtube เกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไร

17 กันยายน 2021 modify 0
บทความนี้จะขอพูดถึงเรื่องของการใช้งาน Youtube เว็บไซต์รับชมวิดีโอยอดนิยม ที่ใช้งานกันหลายรูปแบบ และมีระบบการแสดงความคิดเห็ ซึ่งหลายท่านอาจพบกับปัญหาไม่สามา…
iPhone

สแปม (Spam) ปฏิทินใน iPhone (Spam Calendar) ติดมาได้ไง แก้อย่างไร

12 มีนาคม 2020 modify 2
สำหรับใครที่ใช้งาน iPhone หรืออุปกรณ์ iOS แล้วเจอปัญหาการแจ้งเตือน จากปฏิทิน ว่าเครื่องคุณติดไวรัส โทรศัพท์ของคุณไม่ได้รับการคุ้มครอง โทรศัพท์ของคุณไม่ปลอดภัย…