Windows 11 logo Cartoon

Microsoft Windows Search Indexer คืออะไร บางครั้งทำงานหนัก ใช้งานทรัพยากรมากเกิดจากอะไร

18 พฤษภาคม 2023 modify 0
สำหรับผู้ใช้งาน Windows 10 และ Windows 11 อาจเห็นโปรเสทการทำงานของ Microsoft Windows Search Indexer ในส่วนของ Task Manager และบางครั้งพบเห็นว่ามันทำงานผิดปกติ บางครั…
Windows 11 logo Cartoon

MoUSO Core Worker Process คืออะไร พบใน Task Manager ใน Windows 11 หรือเวอร์ชั่นอื่นๆ

13 พฤษภาคม 2023 modify 0
ในหน้าต่างของ Task Manager คุณจะพบกับ process มากมายที่กำลังทำงานอยู่ ในบางครั้งคุณอาจพบการทำงานของโปรเซสหนึ่งที่ชื่อว่า MoUSO Core Worker Process ซึ่งอาจจะดูว่า…
Windows 11 logo

Windows Input Experience คืออะไร บางครั้งทำงานหนัก กิน CPU, RAM เกิดจากอะไร

11 พฤษภาคม 2023 modify 0
บางครั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราทำงานหนัก และเมื่อตรวจสอบหน้าต่างใน Task Manager พบว่ามีการทำงานหรือ process ที่เราอาจจะไม่ได้สังเกตขึ้นมาเกี่ยวกับ Windows In…
Windows 11 logo Cartoon

Windows Explorer คืออะไร ทำไมบางครั้งดูใน Task Manager แล้วถึงใช้งานหนัก แก้ไขอย่างไร

10 พฤษภาคม 2023 modify 0
สำหรับผู้ใช้งาน Windows 11 หรือเวอร์ชั่นอื่นๆ เมื่อตรวจสอบการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร ในส่วนของ Task Manager พบว่ามีการทำงานหนักในส่วนของ…