อักษรย่อภาษาอังกฤษ – ไทย จังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย

แผนที่ประเทศไทย


เพื่อเป็นข้อมูลในการเข้าสู่ AEC เกี่ยวกับตัวย่อจังหวัดในประเทศไทยทั้ง 77 จังหวัด อักษรย่อเรียงตามตัวอักษรลำดับชื่อเต็มจังหวัด ตัวย่อจังหวัดภาษาไทย ตัวย่อจังหวัดภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์แก่ทุกๆท่าน ทั้งตัวย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาให้เพื่อนๆได้รู้กัน

ลำดับ ชื่อเต็มจังหวัด ตัวย่อจังหวัด
ภาษาไทย
ตัวย่อจังหวัด
ภาษาอังกฤษ
1. กระบี่ กบ KBI
2. กรุงเทพมหานคร กท BKK
3. กาญจนบุรี กจ KRI
4. กาฬสินธุ์ กส KSN
5. กำแพงเพชร กพ KPT
6. ขอนแก่น ขก KKN
7. จันทบุรี จบ CTI
8. ฉะเชิงเทรา ฉช CCO
9. ชลบุรี ชบ CBI
10. ชัยนาท ชน CNT
11. ชัยภูมิ ชย CPM
12. ชุมพร ชพ CPN
13. เชียงราย ชร CRI
14. เชียงใหม่ ชม CMI
15. ตรัง ตง TRG
16. ตราด ตร TRT
17. ตาก ตก TAK
18. นครนายก นย NYK
19. นครปฐม นฐ NPT
20. นครพนม นพ NPM
21. นครราชสีมา นม NMA
22. นครศรีธรรมราช นศ NRT
23. นครสวรรค์ นว NSN
24. นนทบุรี นบ NBI
25. นราธิวาส นธ NWT
26. น่าน นน NAN
27. บึงกาฬ บก BKN
28. บุรีรัมย์ บร BRM
29. ปทุมธานี ปท PTE
30. ประจวบคีรีขันธ์ ปข PKN
31. ปราจีนบุรี ปจ PRI
32. ปัตตานี ปน PTN
33. พะเยา พย PYO
34. พระนครศรีอยุธยา อย AYA
35. พังงา พง PNA
36. พัทลุง พท PLG
37. พิจิตร พจ PCK
38. พิษณุโลก พล PLK
39. เพชรบุรี พบ PBI
40. เพชรบูรณ์ พช PNB
41. แพร่ พร PRE
42. ภูเก็ต ภก PKT
43. มหาสารคาม มค MKM
44. มุกดาหาร มห MDH
45. แม่ฮ่องสอน มส MSN
46. ยโสธร ยส YST
47. ยะลา ยล YLA
48. ร้อยเอ็ด รอ RET
49. ระนอง รน RNG
50. ระยอง รย RYG
51. ราชบุรี รบ RBR
52. ลพบุรี ลบ LRI
53. ลำปาง ลป LPG
54. ลำพูน ลพ LPN
55. เลย ลย LEI
56. ศรีสะเกษ ศก SSK
57. สกลนคร สน SNK
58. สงขลา สข SKA
59. สตูล สต STN
60. สมุทรปราการ สป SPK
61. สมุทรสงคราม สส SKM
62. สมุทรสาคร สค SKN
63. สระแก้ว สก SKW
64. สระบุรี สบ SRI
65. สิงห์บุรี สห SBR
66. สุโขทัย สท STI
67. สุพรรณบุรี สพ SPB
68. สุราษฎร์ธานี สฎ SNI
69. สุรินทร์ สร SRN
70. หนองคาย นค NKI
71. หนองบัวลำภู นภ NBP
72. อ่างทอง อท ATG
73. อำนาจเจริญ อจ ACR
74. อุดรธานี อด UDN
75. อุตรดิตถ์ อต UTT
76. อุทัยธานี อน UTI
77. อุบลราชธานี อบ UBN

บางทีมันเยอะไปก็จำไม่ได้ ก็พยามจำแต่จังหวัดที่เกี่ยวข้องกับเราก่อนแล้วค่อยๆ พยามจำเพิ่มขึ้นทีละนิดน่าจะพอช่วยให้จำได้หมดง่ายขึ้น

About modify 4836 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.