หน่วยประมวลผลกลาง คืออะไร มีอะไรบ้าง

CPU i7 Intel

เราคงจะเคยได้ยินคำว่า “หน่วยประมวลผลกลาง” หลายคนอยากจะทราบว่า หน่วยประมวลผลกลางคืออะไร และประกอบไปด้วยอะไร วันนี้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ หน่วยประมวลผลกลาง กันครับ

CPU i7 Intel

หน่วยประมวลผลกลาง ภาษาอังกฤษก็คือ Central Processing Unit หรือที่เราคุ้นเคยกันในชื่อ CPU นั้นเอง มาถึงตรงนี้แล้วหลายคนน่าจะคุ้นเคยชื่อกับคำว่า CPU กันแล้วใช้ไหมครับ

หน่วยประมวลผลกลาง เป็นวงจรอิเลคทรอนิกส์ที่ทำงาน หรือประมวลผล ตามชุดของคำสั่งเครื่องจากซอฟต์แวร์ คำนี้เริ่มใช้ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ต้นศตวรรษ 1960s

หน่วยประมวลผลเปรียบเสมือนเป็นสมองของคอมพิวเตอร์ ในการทำหน้าที่ตัดสินใจหรือคำนวณ จากคำสั่งที่ได้รับมา เช่น การเปรียบเทียบ การกระทำการทางคณิตศาสตร์ ฯลฯ

โดยมีกระบวนการพื้นฐานคือ

  • อ่านชุดคำสั่ง (fetch)
  • ตีความชุดคำสั่ง (decode)
  • ประมวลผลชุดคำสั่ง (execute)
  • อ่านข้อมูลจากหน่วยความจำ (memory)
  • เขียนข้อมูล/ส่งผลการประมวลกลับ (write back)

หน่วยประมวลผลกลางประกอบไปด้วย  ส่วนควบคุมการประมวลผล (control unit) และ ส่วนประมวลผล (execution unit) และจะเก็บข้อมูลระหว่างการคำนวณ ไว้ในระบบเรจิสเตอร์

About modify 4268 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.