เรื่องน่ารู้ใน ระบบ 4G กับโทรศัพท์มือถือ

ระบบ 4G กับโทรศัพท์มือถือ


4G คืออะไร?

                เทคโนโลยี 4G (Fourth Generation) เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อมาแก้ไขปัญหาของเทคโนโลยี 3G (Third Generation) และเพื่อให้บริการใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น และเมื่อ 4G ถูกนำมาใช้ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ก็จะทำให้เป็นระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่พัฒนาในด้านของความเร็วในการส่งข้อมูลและการร่วมเชื่อมต่อเครือข่ายด้วยโปรโตคอลไอพี (Internet Protocol) เพื่อให้เป็นเทคโนโลยีแบบหนึ่งเดียว โดยรูปแบบการให้บริการหลักของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G จะเป็นการให้บริการโปรแกรมประยุกต์ (Application) บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นหลัก ซึ่งสามารถให้บริการข้อมูลมัลติมีเดีย (Multimedia) เทคโนโลยีที่จะเป็นทางเลือกสำหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G คือ LTE (Lone Term Evolution) และ WiMAX โครงสร้างของเครือข่าย LTE การพัฒนาจะเป็นการพัฒนาส่วนของ EUTRAN (Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network) ซึ่งประกอบด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ Enode B และ MME (Mobility Management Entity) เครือข่าย ETRAN นอกจากเชื่อมต่อเครือข่ายไอพีเป็นหลักแล้วยังสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของระบบ GSM หรือ CDMA2000 เพื่อให้การบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้การสวิตซ์วงจร

พูดง่ายๆ ก็คือ การมีเทคโนโลยี 4G ในโทรศัพท์มือถือจะทำให้โทรศัพท์มือถือของเราสามารถให้บริการโดยมีความหลากหลายมากขึ้น เช่น พัฒนาจากคุณภาพเสียงให้ดีขึ้นและพัฒนาขึ้นไปสู่คุณภาพของการส่งข้อมูลวิดีโอที่มีความคมชัดสูงและไปสู่อัตราการส่งข้อมูลแบบไร้สายที่มีอัตราการส่งที่สูงมาก ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยี 4G ได้มีคำจำกัดความที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของระบบนี้คือ “MAGIC” ซึ่งมาจากคำว่า Mobile Multimedia, Anytime Anywhere, Global Mobility Support, Integrated Wireless Solution และ Customized Personal Service

ลักษณะเด่นของ 4G

  • มีความเร็วในการสื่อสารที่มากขึ้น การที่ 4G คือ Fourth Generation ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสาร

ที่มีความเร็วสูง ซึ่งสามารถทำความเร็วในการสื่อสารได้ถึงระดับ 20-40 Mbps ในปัจจุบันเครือข่ายโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยี 4G สามารถให้บริการรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านมือถือ ตลอดจนสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างภาพยนตร์มาชมบนโทรศัพท์มือถือ สำหรับความโดดเด่นของระบบ 4G คือ ระบบนี้ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานบนเครือข่ายที่กินพื้นที่กว้างก็ได้หรือจะทำเป็นเครือข่ายขนาดย่อม ๆ แบบ WLAN ได้อีกด้วย

  • สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นและในปริมาณที่มากขึ้น การที่ระบบ 4G ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแทนที่

ระบบ 3G โดยแนวคิดที่ว่า 4G ต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้จากทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime) โดยการเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งข้อมูลและการบริการที่มีอยู่อย่างหลากหลาย รวมไปถึงการรับข้อมูลที่มีปริมาณมากๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล รูปภาพ วิดีโอ และอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้คือโครงสร้างสำคัญของระบบ 4G

  • มีชุดเครือข่ายที่หลากหลาย โครงสร้าง 4G ประกอบด้วยชุดเครือข่ายที่หลากลาย ซึ่งใช้ IP

(Internet Protocol) เป็นคอมมอนโปรโตคอล (Common Protocol) จะทำให้ระบบ 4G มีแบนด์วิทช์ที่กว้างขึ้น มีอัตราการส่งข้อมูลที่สูงขึ้น และมุ่งแน้นไปที่การให้บริการข้ามระบบกันระหว่างระบบไร้สายและเครือข่ายอื่นๆ ซึ่งแนวคิดในการพัฒนาระบบ 4G ขึ้นมาก็เพื่อการรวบรวมความสามารถทั้งหมดของเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดที่มีอยู่ และรวมไปถึงเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยในอนาคต ซึ่งเทคโนโลยีที่มีความโดดเด่นก็อย่างเช่น เทคโนโลยีเสาอากาศ เพื่อให้สามารถตอบสนองแนวคิดเรื่องการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา นั่นเอง

ดังนั้นผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือในยุค 4G สามารถเลือกใช้คุณลักษณะต่างๆ ของระบบ 4G ได้ตามความต้องการที่แตกต่างของแต่ละคน รวมทั้งระบบนี้ยังสนับสนุนการเชื่อมต่อแบบไร้สาย การเชื่อมต่อกับคลื่นวิทยุได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเชื่อมต่อกับเครือข่ายในการประยุกต์ใช้งานสามารถส่งผ่านไปในหลายรูปแบบอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.