การจัดการฐานข้อมูล โดย Oracle

Oracle คืออะไร

Oracle คือโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลซึ่งจะผลิตโดยบริษัทอราเคิลและเป็นโปรแกรมจัดการข้อมูลเชิงสัมพันธ์หรือ DBMS โดยสำหรับโปรแกรมตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางซึ่งจะช่วยในการติดต่อและประสานงานระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูลซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะใช้ฐานข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นในเรื่องของการค้นหาข้อมูลต่างๆจากฐานข้อมูล

Oracleน้ำจากมีอยู่ 2 ประเภทนั่นก็คือ1. Personal Oracle 2. Oracle Server โดยสำหรับสอบประเภทนี้เรานั้นการใช้งานและคำสั่งจะเหมือนกันแต่จะมีความแตกต่างกันที่ Personal Oracle จะเป็นฐานข้อมูลที่เมื่อที่ทำการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วผู้ใช้เองก็จะต้องนั่งทำงานอยู่กับ Personal Oracleที่มีอยู่เพียงแต่หน้าเครื่องเท่านั้น และสำหรับ Oracle Serverก็จะยอมให้ผู้ใช้งานั้นสามารถที่จะเรียกฐานข้อมูลหรือทำการจัดการกับข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นได้เพราะฉะนั้นถ้าต้องการให้มีผู้ที่เรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลและและคนได้นั้นก็ควรจะต้องเลือกเป็นในแบบ Oracle Server โดยสำหรับในเรื่องของข้อดีหรือนี่ได้ว่ามียอมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีโรลแบ็ค segment ที่ถูกนำมาใช้ในโปรแกรม ก็จะสามารถทำให้จัดการกับข้อมูลในกรณีที่มีการล้มเหลวของระบบหรือในภาวะที่ระบบไม่สามารถเรียกใช้บริการได้ก็สามารถที่จะจัดการinstance recovery ข้อมูลโดยไม่ให้เกิดความเสียหาย

Lock and network cable with computer keyboard background

Oracleถือเป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลซึ่งจะมีลักษณะความคล้ายคลึงแบบโปรแกรมDBMSแน่นอกจากนี้นั้นยังสามารถที่จะใช้ได้กับฐานข้อมูลที่มีอยู่กว่า 80 platform โดยจะครอบคลุมไปทุกแพลตฟอร์มที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เครื่องคอมพิวเตอร์บนเมนเฟรมมินิคอมพิวเตอร์รวมไปถึงระบบปฏิบัติการต่างๆโดยในทุกพอร์ตที่มีโครงสร้างเหมือนเหมือนกันนั้นคำสั่งที่ใช้ก็จะเป็นแบบเดียวกันและสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ เพราะฉะนั้นสำหรับโปรแกรม Oracleจึงถือเป็นโปรแกรมในการจัดการฐานข้อมูลแต่สามารถที่จะช่วยในการป้องกันการสูญเสียหรือสูญหายของข้อมูลเมื่อเกิดระบบล้มเหลวหรือภาวะที่ระบบและไม่สามารถที่จะทำงานได้ข้อมูลต่างๆนั้นก็จะยังคงอยู่และสามารถที่จะใช้งานได้เมื่อระบบพร้อมนั่นเอง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.