Ransomware ถูกเพิ่มในพจนานุกรม Oxford แล้ว

Ransomware

Ransomware มัลแวร์เรียกค่าไถ่


เชื่อได้ว่าเมื่อประมาณกลางปีที่แล้ว เราคงจะได้ยินคำอยู่คำหนึ่งที่ดังในสือออนไลน์หรือโลกโซเชียลเป็นอย่างมากนั้นก็คือคำว่า “Ransomware” หรือมัลแวร์เรียกค่าไถ่ ที่ออกมาโจมตีผู้ใช้งานต่างๆทั่วโลกในช่วงระยะเวลาดังกล่าว (อ่าน Ransomware คืออะไร)

WannaCrypt Ransomware

ตามความหมายของคำว่า Ransomware มันก็คือมัลแวร์เรียกค่าไถ่ กล่าวคือเมื่อติดมัลแวร์ดังกล่าวเครื่องหรือไฟล์จะถูกเข้ารหัสเอาไว้ ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ จนกว่าจะจ่ายเงินให้กับผู้ที่สร้า้งมัลแวร์ดังกล่าวถึงจะสามารถเปิดได้ และมัลแวร์เรียกค่าไถ่ก็มีหลายชนิด

ล่าสุด พจนานุกรม Oxford ได้บรรจุคำว่า “Ransomware” อยู่ในคำศัพท์เรียบร้อยแล้ว โดยระบุว่า Ransomware เป็นคำนามมีความหมายว่า “A type of malicious software designed to block access to a computer system until a sum of money is paid.หรือแปลเป็นไทยได้ประมาณว่า “เป็นซอฟต์แวร์อันตรายประเภทหนึ่ง เพื่อปิดกั้นการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ จนกว่าผู้สร้างมันจะได้รบเงิน

การเพ่ิ่มศัพท์ใหม่ในพจนานุกรม ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องแปลกอะไร เพราะการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตย่อมมีศัพท์ใหม่ๆ เกิดขึ้นมาเสมอ ยิ่งเป็นสังคอมออนไลน์ เราจะเห็นได้ว่ามีศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาเป็นช่วงๆ บางคำก็ถูกนำมาบรรจุในพจนานุกรมบางคำก็เป็นแค่คำกระแสในช่วงสั้นๆ

About modify 4889 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.