Work from Home คืออะไร WFH

work

ความหมายของ Work from Home แปลว่าอะไร ทำไมต้องในช่วงนี้


ในช่วงสถานการณ์ covid-19 กำลังระบาด สถานที่ทำงานหรือบริษัทต่างๆ ต่างพากันปิดตัวลงที่เป็นผลพวงมาจากธุระกิจ และบางส่วนช่วยในเรื่องของการแพร่ระบาดในองค์กร และมีงานหลายประเภทที่สามารถทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ได้ เราจึงได้ยินคำที่พูดถึงกันในช่วงนี้มากขึ้น นั้นก็คือ Work from Home หรือที่ย่อๆกันคือ WFH หลายคนอยาากทราบความหมายว่า Work from Home คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรในช่วงเวลานี้

Work

Work from Home คืออะไร

จริงๆความหมายของ Work from Home ก็ไม่ใช้อะไรที่ซับซ่อนนัก มันก็แปลตรงตัวเลยนั้นก็คือ “ทำงานที่บ้าน” และ Work from Home ไม่ใช้เรื่องใหม่ ถือเป็นเรื่องที่ทำกันมานานแล้วทั้งยุคที่ไร้อินเทอร์เน็ตหรือยุคอินเทอร์เน็ต เพราะการทำงานบางอย่าง ไม่จำเป็นต้องมาทำงานที่ทำงานหรือบริษัท สามารถทำงานที่บ้านได้ ยกตัวอย่างเช่น หัวหน้ามอบงานให้ ลูกน้องทำ ก็จะมามีพูดคุยกันว่าต้องทำอย่างไร ทำตรงไหน ระยะเวลาเท่าไหร่ มีกำหนดระยะเวลาของงานชิ้นนั้นๆ หากมีปัญหาาระหว่างงาน ก็ติดต่อกันทางโทรศัพท์ อีเมล หรือโปรแกรมในการร่วมประชุมต่างๆ

ในยุคที่สังคมกำลังได้รับผลกระทบต่างเชื้อไวรัส COVID ระบาดภาครัฐฯ ในหลายๆประเทศประกาศให้ประชาชนเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน ไม่ออกไปรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ลักษณะการทำงานหลายที่เป็นออฟฟิศที่ทำงานร่วมกัน หลายองค์กรจึงเลือกการเปลี่ยนแปลงการทำงานเป็นแบบ Work from Home เพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้ โดนอาจใช้โปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในการช่วยประชุมหรือการติดต่อสือสารกันอาทิเช่น Hangoouts, Zoom, Skype เป็นต้น

ด้วยโปรแกรมที่พูดถึงช่วยอำนวยความสะดวกอย่างมากในการทำงานที่บ้านได้เป็นอย่างดี ให้พนักงานออนไลน์โปรแกรมดังกล่าวเพื่อให้รู้ว่าได้ทำงานจริงๆที่บ้าน ซ้ำยังติดต่อสือสารกันได้ตลอดเวลาที่มีปัญหา ไม่ต่างจากการทำงานที่ทำงาน สิงสำคัญในการทำงานอยู่ที่บ้าน นั้นก็คือการใช้งานอินเทอร์เน็ต ที่อาจต้องใช้ความเร็วพอสมควรในการติดต่อส่งข้อมูลแฟ้มงานและอื่นๆ ช่วงนี้การทำงานแบบ Work from Home มีจำนวนมากขึ้น ผู้ให้บริการจึงจัดโปรโมชั่นให้เหมาะกับการทำงานด้าน Work from Home เป็นจำนวนมาก

การทำงานแบบ Work from Home ถึงจะมีการทำงานที่บ้านเป็นหลัก แต่หลายที่ทำงานเลือกที่จะมีการนัดประชุมกันเป็นช่วงๆ เพื่อนัดแนะทำความเข้าใจในการทำงาน โดยอาจเลือกนัดพบกันทุกสัปดาห์ ทุกเดือน เป็นต้น

ประโยชน์ของ Work from Home

  • ช่วยให้สามารถพนักงานทำงานได้ แม้ไม่ไม่ต้องมาที่บริษัท สอดคล้องกับนโยบายเก็บตัวของรัฐฯในช่วงไวรัสระบาด งานก็ยังดำเนินการได้
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย ของบริษัท ทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสถานที่ ค่าทำความสะอาด
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายของพนักงานทั้งเรื่อง ค่าเดินทาง ค่าอาหารที่อาจทำกินเองได้ประหยัด ค่าเครื่องแต่งกาย
  • หลายที่ที่ใช้นโยบายการทำงานที่บ้าน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าทำงานที่ออฟฟิศ

ข้อเสียของ Work from Home

ก็ไม่ใช้ว่า Work from Home จะมีข้อดีไปทั้งหมด การทำงานที่บ้านก็ย่อมมีผลเสียเช่นเดียวกัน

  • ไม่สามารถควมคุมการทำงานของพนักงานได้ดีเท่าที่ควร
  • ค่าใช้จ่ายเพิ่มตกอยู่ที่พนักงาน ทั้งค่าอินเทอร์เน็น ค่าไฟ หลายบริษัทอาจเลือกที่จะมีค่าชดเชยให้
  • ข้อจำกัดด้านสถานที่บางแห่งไม่สามารถทำงานแบบ ทำงานที่บ้านได้เช่น สถานที่อยู่ไม่มีอินเทอร์เน็ต หรือความเร็วอินเทอร์เน็ตมีขีดจำกัด
  • งานบางอย่างไม่สามารถนำกลับมาทำงานที่บ้านได้
  • หากควบคุมไม่ดี งานอาจล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น
About modify 4864 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.