ลูกธนูต่างๆที่ Hunter ทำได้ คราฟลูกธนู RO ทำลูกธนู Ragnarok Online Gravity

ลูกธนูต่างๆ ที่สามารถคราฟได้


ปกติแล้วเมื่อเริ่มต้นเล่น archer ใน Ragnarok Online จะมีสกิลเสริมที่เราสามารถคราฟลูกธนูได้ จากการที่เล่น CBT คือเมื่อเราเปลี่ยนเป็น high archer สกิลเสริมดังกล่าวเราจะไม่ต้องไปทำเอง เพราะเหมือนทางเกมจะให้มาเรียบร้อย ไม่รู้ว่า OBT จะเป็นแบบนี้หรือเปล่า แต่หากหลายคนมี สิ่งที่ควรจะรู้คือ การจะใช้สกิลคราฟลูกธนูธาตุต่างๆ ต้องใช้ไอเทมชิ้นไหนบ้าง คราฟออกมาแล้วได้เป็นอะไร วันนี้มีตารางการคลาฟลูกธนูมาฝากกันครับ

hunter

ไอเทมที่ใช้้
ลูกธนูที่ได้
Old Blue Box
Sharp Arrow x 50 ,
Sleep Arrow x 50
Dead Branch
Mute Arrow x 40
Amulet
Cursed Arrow x 40
Empty Bottle
Iron Arrow x 2
Emperium
Immaterial Arrow x 600
Oridecon Arrow x 600
Mute Arrow x  600
Yellow Gemstone
Stone Arrow x 30
Sleep Arrow x 1
Red Gemstone
Cursed Arrow x 1
Rusty Arrow x 10
Poison Arrow x  1
Blue Gemstone
Crystal Arrow x 30
Frozen Arrow x 1
Cursed Ruby
Cursed Arrow x 50
Sleep Arrow x 10
Cracked Diamond
Sharp Arrow x 50
Rough Oridecon
Oridecon Arrow x 50
Rough Elunium
Steel Arrow x 200
Stun Arrow x 5
Tree Root
Arrow x 7
Scorpion Tail
Rusty Arrow x 3
Jellopy
Arrow x 4
Garlet
Iron Arrow x 12
Scell
Steel Arrow x 8
Zargon
Silver Arrow x 50
Tooth of Bat
Shadow Arrow x 1
Wolf Claw
Iron Arrow x 15
Orc’s Fang
Steel Arrow x 5
Stone Arrow x 10
Iron Arrow x  30
Evil Horn
Stun Arrow x 5
Flash Arrow x 10
Shadow Arrow x  20
Venom Canine
Poison Arrow x 1
Bee Sting
Rusty Arrow x 1
Horn
Iron Arrow x 35
Cactus Needle
Arrow x 50
Gill
Crystal Arrow x 50
Iron Arrow x 80
Decayed Nail
Rusty Arrow x 1
Shadow Arrow x 1
Horrendous Mouth
Shadow Arrow x 5
Stinky Scale
Poison Arrow x 1
Heroic Emblem
Stun Arrow x 5
Oridecon Arrow x 1
Gold
Flash Arrow x 50
Oridecon Arrow x 50
Oridecon
Oridecon Arrow x 250
Elunium
Steel Arrow x 1000
Stun Arrow x 50
Red Blood
Fire Arrow x 2000
Crystal Blue
Crystal Arrow x 500
Wind of Verdure
Arrow of Wind x 500
Green Live
Stone Arrow x 500
Flame Heart
Fire Arrow x 6000
Mute Arrow x 5
Mystic Frozen
Crystal Arrow x 1500
Frozen Arrow x 5
Rough Wind
Arrow of Wind x 1500
Sleep Arrow x 5
Great Nature
Stone Arrow x 1500
Flash Arrow x 5
Iron
Iron Arrow x 100
Steel
Steel Arrow x 100
Star Crumb
Flash Arrow x 30
Star Dust
Flash Arrow x 10
Iron Ore
Iron Arrow x 50
Coal
Shadow Arrow x 8
Phracon
Iron Arrow x 50
Emveretarcon
Silver Arrow x 40
Iron Arrow x 200
Mole Claw
Stone Arrow x 60
Iron Arrow x 50
Trunk
Arrow x 40
Dokebi Horn
Shadow Arrow x 2 ,
Iron Arrow x 40
Porcupine Quill
Arrow x 70 ,
Stone Arrow x 30
Mantis Scythe
Sharp Arrow x 1
Dragon Canine
Oridecon Arrow x 1
Iron Arrow x 50
Little Evil Horn
Cursed Arrow x 2
Iron Arrow x 50
Lantern
Iron Arrow x 80
Orc Claw
Steel Arrow x 10
Zenorc’s Fang
Rusty Arrow x 5
Ancient Tooth
Steel Arrow x 20
Crystal Arrow x 300
Fang
Silver Arrow x 40
Sharp Arrow x 2
Reins
Steel Arrow x 50
Iron Arrow x 100
Fine-grained Trunk
Arrow x 20
Solid Trunk
Arrow x 20
Barren Trunk
Arrow x 20
Clock Hand
Arrow x 100
Sleep Arrow x 5
Manacles
Steel Arrow x 50
Unicorn Horn
Silver Arrow x 1000
Opera Masque
Steel Arrow x 200
Mute Arrow x 40
Mr. Scream
Steel Arrow x 300
Sharp Arrow x 200
Welding Mask
Steel Arrow x 200
Stun Arrow x 40
Glittering Jacket
Flash Arrow x 1000
Wooden Mail
Arrow x 700
Iron Arrow x 500
Wooden Mail
Arrow x 1000
Iron Arrow x 700
Silver Robe
Silver Arrow x 700
Silver Robe
Silver Arrow x 1000
Immaterial Arrow x 10
Shackles
Steel Arrow x 50
Iron Arrow x 700
Matyr’s Leash
Steel Arrow x 100
Arrow of Wind x 150
Sharp Arrow x  10
Fin Helm
Steel Arrow x 200
Crystal Arrow x 600
Ogre Tooth
Steel Arrow x 30
Rusty Arrow x 5
Stiff Horn
Stun Arrow x 2
Tail of Steel Scorpion
Steel Arrow x 250
Poison Arrow x 1
Young Twig
Mute Arrow x 1000
Loki’s Whispers
Shadow Arrow x 1000
Mother’s Nightmare
Cursed Arrow x 1000
Foolishness of the Blind
Flash Arrow x 200
Old Hilt
Oridecon Arrow x 1000
Blade of Darkness
Sharp Arrow x 600
Shadow Arrow x 200
Bloody Edge
Cursed Arrow x 200
Sharp Arrow x 600
Lucifer’s Lament
Stun Arrow x 800
Sleep Arrow x 800
Mute Arrow x  400
Key of the Clock Tower
Oridecon Arrow x 50
Key of the Underground
Shadow Arrow x 100
Matchstick
Fire Arrow x 3000
Fang of Garm
Crystal Arrow x 300

ใครที่อยากได้ลูกธนูแบบไหนก็ หาอุปกรณ์ชิ้นนั้นมาคราฟกันดู แต่อย่าลืมดูเรื่องราคาละ บางชิ้นก็แพงเอาเรื่องต้องดูว่าคุ้มค่าหรือไม่ที่คราฟออกมา

About modify 4882 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.