วิธีบล็อกอีเมล Gmail ตั้งค่าไม่รับอีเมลจากอีเมลที่เราไม่ต้องการไม่รับเมล

เราจะบล็อกอีเมลคนที่เราไม่ต้องการจะรับได้อย่างไร มาดูกันสำหรับอีเมลโฆษณาหรืออื่นๆทีเราไม่ต้องการรับ Gmail


สำหรับผู้ใช้งานอีเมลของ Gmail บางครั้งเราอาจนำอีเมลไปสมัครและใช้บริการต่างๆแล้วมันมีอีเมลโฆษณาส่งมาให้เราในตอนหลัง บางครั้งสร้างความลำคาญให้เรากับเรา เราจึงไม่อยากจะรับอีเมลดังกล่าว เราสามารถเลือกที่จะไม่รับอีเมลนั้นๆได้ โดย Gmail ก็มีฟีเจอร์ที่สำหรับบล็อกอีเมลให้เราสามารถปิดกันการส่งอีเมลนั้นๆได้ดังต่อไปนี้

gmail

วิธีบล็อกอีเมล Gmail

เข้าไปยังหน้าอีเมล และให้เปิดอีเมลที่เราต้องการจะบล็อก (ต้องเปิดอีเมลมาอ่าน)

บล็อกอีเมล Gmail

ให้เลือกสัญลักษณ์เพิ่มเติมจุด 3 จุดบริเวณด้านขวามือแล้วจะมีเมนูให้เลือก บล็อกอีเมลที่เราอ่านอยู่ขณะนั้น ให้กดเลือกบล็อกได้เลย

บล็อกที่อยู่อีเมลนี้ Gmail

จะมีข้อความขึ้นให้ยืนยันการบล็อกว่า “บล็อกที่อยู่อีเมลนี้ Gmail ข้อความที่ได้จาก xxx หลังจากนี้จะทำเครื่องหมรว่าเป็นจดหมายขยะ

บล็อกอีเมล Gmail ย้ายไปถังขยะ

หลังการกดบล็อกไปแล้ว จะมีข้อความแสดงว่าได้ทำการบล็อกอีเมลไปแล้ว และจะทำการย้ายอีเมลใหม่ที่ได้จากอีเมลดังกล่าวไปยังส่วนของจดหมายขยะ หรือ Spam ในอนาคตด้วย ให้กดที่ ย้ายไปที่ถังขยะ

บล็อกอีเมล Gmail ในมือถือ

  1. เปิดแอป Gmail  ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android หรือ iOS
  2. เปิดข้อความ
  3. แตะเพิ่มเติม จุดสามจุด ที่ด้านบนขวาของข้อความ
  4. แตะบล็อก [ผู้ส่ง]

วิธียกเลิกการบล็อกอีเมล Gmail

หากต้องการยกเลิกการบล็อกจำเป็นต้องเข้าไปยังจดหมายขยะและหาอีเมลที่เราจะยกเลิกการบล็อก เพราะอีเมลที่เราบล็อกจะอยู่ในจดหมายขยะ การเข้าไปดูถังขยะให้เลือกไปที่ เมนูด้านขวามือเลือกเพิ่มเติม และเลือก จดหมายขยะ

more gmail

Spam Email Gmail

หรือกดที่ลิงค์นี้ mail.google.com/mail/u/2/?ogbl#spam
กดเข้าไปยังอีเมลที่เราต้องการยกเลิกการบล็อก

ยกเลิกการบล็อก Gmail

เลือกการยกเลิกการบล็อกโดยกดเพิ่มเพิ่มด้ายขวามือ และเลือก เลิกบล็อก ถ้าจะให้อีเมลดังกล่าวย้ายไปด้วยให้กดที่ “รายงานว่าไม่ใช้จดหมายขยะ

ยกเลิกการบล็อก Gmail

จะขึ้นข้อความ “เลิกบล็อกที่อยู่อีเมลนี้” ให้เลือก เลิกบล็อก หากต้องการยกเลิกบล็อก

ยกเลิกบล็อกในมือถือ

  1. เปิดแอป Gmail  ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
    หมายเหตุ: หากยังไม่มีแอป Gmail ดาวน์โหลดได้เลย
  2. ที่ด้านบนซ้าย ให้แตะเมนู ขีดสามขีด เลือก จดหมายขยะ
  3. เปิดอีเมล
  4. ที่ด้านบนขวา ให้แตะเพิ่มเติม กดเพิ่มเติมจดสามจุด เลือก รายงานว่าไม่ใช่จดหมายขยะ

บทความที่เกี่ยวข้อง

สมัคร Gmail

About modify 4887 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.