ติดตั้ง Windows ไม่ได้ขึ้น Error Code “0x8007025D” แก้ไขอย่างไร

Windows cannot install required files. Make sure all files required for installation are available, and restart the installation. Error Code: 0x8007025D

ลงวินโดร์ไม่ได้แก้ไขอย่างไรขึ้นข้อความ Windows The installation was canceled, Any changes made to your computer won’t be saved.


สำหรับผู้ที่ไม่สามารถติดตั้ง Windows ได้ตอนกำลังคัดลอกไฟล์ขึ้นข้อความ Error Code “0x8007025D” หรือ Error เต็มๆจะขึ้น “Windows The installation was canceled, Any changes made to your computer won’t be saved.” และ “Windows cannot install required files. Make sure all files required for installation are available, and restart the installation. Error Code: 0x8007025D” ทำให้หลายคนสงสัยว่าหากขึ้น Error ดังกล่าวจะแก้ไขได้อย่างไร ทำไมไม่สามารถติดตั้ง Windows ได้

Windows cannot install required files. Make sure all files required for installation are available, and restart the installation. Error Code: 0x8007025D

สำหรับผู้ที่ติดตั้ง Windows 10 หรือ Windows 11 หากขึ้น Error Code : 0x8007025D เกิดจาก ไฟล์ของสื่อการติดตั้งมีปัญหาหรือเสียหาย สือในที่นี้ตัวแฟลชไดร์ฟหรือแผ่นติดตั้ง Windows หรืออาจรวมถึงสือที่รอบรับการคัดลอกไฟล์อย่าง HDD หรือ SSD เพราะปัญหา Error Code : 0x8007025D เกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนคัดลอกไฟล์ หรือที่เรียกกันว่า ERROR_BAD_COMPRESSION_BUFFER (ERROR BAD COMPRESSION BUFFER)

แนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อเจอ Error Code : 0x8007025D

  • ทำแฟลชไดร์ฟติดตั้ง Windows ใหม่ ขั้นตอนทำตัว Flash Drive Install Windows อาจมีปัญหา ให้ทดสอบทำตัวติดตั้ง Windows ใหม่
  • ตรวจสอบพื้นที่ ที่ใช้ในการติดตั้ง Windows ว่ามีเพียงพอหรือไม่
  • เปลี่ยนแฟลชไดร์ฟติดตั้ง Windows ใหม่ อาจมีปัญหาที่ไม่เข้ากันของแฟลชไดร์ฟเกี่ยวกับ buffer technology ให้ลองเปลี่ยนตัวติดแฟลชไดร์ฟสำหรับติดตั้งใหม่ หากมีปัญหาที่ USB 3.0 ให้ลองเปลี่ยน Flash Drive ที่ใช้ USB 2.0 ทดสอบดูว่าใช้รูปแบบ buffer technology ที่แตกต่างกัน
  • ก่อนติดตั้ง Windows ให้ทำการ Format ไดร์ฟที่จะติดตั้ง Windows ให้เป็นแบบ Full อาจทำให้โดยกด Shift + 10 แล้วสั่ง format ผ่านคำสั่ง Dos เช่น format c:
  • เปลี่ยน HDD หรือ SSD ที่จะติดตั้ง Windows ใหม่ ในกรณีที่มีปัญหาที่แก้ไม่หาย เกิดจากจากสาเหตุ ที่เก็บข้อมูลมีปัญหาให้ลองเปลี่ยน Disk ใหม่แล้วลองติดตั้งดู
  • RAM มีปัญหา ความผิดพลาดเล็กๆน้อยของแรมอาจส่งผลในการคัดลอกไฟล์ได้ ให้ตรวจสอบการทำงานของแรมว่ามีปัญหาหรือไม่ หากมี  RAM มากกว่า 1 ตัวให้ถอดแรมออก 1 ตัวเพื่อทดสอบการติดตั้งดูใหม่
  • ถอดอุปกรณ์ต่อพวงที่ไม่จำเป็น ออกจากคอมพิวเตอร์ให้หมด และทดสอบการติดตั้งใหม่

ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมื่อติดตั้ง Windows ไม่ได้ แล้วเจอ Error Code “0x8007025D” ให้ลองนำไปทดสอบทางแก้ปัญหาหากพบเจอปัญหาดังกล่าว

About modify 4889 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.