อัปเดต Windows 11 Insider Preview Build 22458 สำหรับ Dev Channel มีอะไรใหม่ แก้ไขอะไรบ้าง

Windows 11 Insider Preview Build 22458 Dev Channel

ไมโครซอฟท์อัปเดต Windows 11 Insider Preview Build 22458 สำหรับ Dev Channel


อัปเดต Windows 11 Insider Preview Build 22458 สำหรับรุ่น Dev Channel หรือที่เป็นเลขการอัปเดต Windows 11 Insider Preview 22458.1000 หลักๆก็ไม่มีอะไร ปรับเปลี่ยนมากมาย แค่มีการแก้ไขและรายงานสิ่งต่างๆเท่านั้น มีอะไรใหม่ที่น่าสนใจบ้างมาดูรายละเอียดกัน

Windows 11 Insider Preview Build 22458 Dev Channel

 • ไมโครซอฟต์ชี้แจงว่าสำหรับ Build ที่เกิดขึ้นกับ Dev Channel ต่อจากนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับไม่ตรงกับประสบการณ์ใช้งาน Windows 11 ที่จะวางจำหน่ายให้กับลูกค้าในวันที่ 5 ตุลาคมอีกต่อไป นั้นหมายความว่า สิ่งที่จะเกิดกับ Dev Channel นี้จะยังคงไม่เผยแพร่ไปยังรุ่นที่จะเปิดให้ใช้จริงในวันที่ 5 ตุลาคมนี้ น่าจะเป็นการทดสอบฟีเจอร์ใหม่ๆที่จะใช้ใน Windows 11 ในอนาคต ใครที่อยากจะใช้ฟีเจอร์ที่กำลังจะเปิดตัวแนะนำให้ใช้งานรุ่น Beta Channel
 • สำหรับคนที่เห็นรูปลายน้ำที่อยู่ที่พื้นหลังจาก Desktop ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับรุ่น pre-release
 • มีการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ Taskbar
 • แอพ Tips สำหรับ Windows 11 ที่ออกแบบใหม่และมี Tips ใหม่กว่า 114 Tips

ฟีเจอร์หรือการปรับปรุงแก้ไข

 • เพิ่มเมนู sign-in options มาคุณไปยังตำแหน่งของการตั้งค่า sign-in options ในส่วนของปุ่มปิดเครื่อง
  sign in options start power

Fixes

[Start]

 • Fixed an underlying issue that was impacting Start reliability.

[Search]

 • Folders with # in folder name can now be added to indexing.

[Settings]

 • Addressed an issue that was causing Settings to crash sometimes when trying to open the Display page.
 • Clicking “More about refresh rate” in Advanced Display Settings now opens the support page it’s supposed to.
 • Fixed an issue where the Location page in Settings wasn’t showing warning text explaining why the location services setting was greyed out if it was greyed out.
 • Changes made to preferences under Manage App Execution Alias in Settings should now be preserved.
 • Fixed a couple typos in the output of dll (Issue #206).

[Windowing]

 • Mitigated an issue that could make certain games unexpectedly crash when using ALT + Enter (i.e., switch between full screen and windowed) during with Auto HDR enabled.

[Other]

 • Addressed an issue that was causing text truncation in the Encrypting File System window in certain cases.
 • Fixed a rare scenario that could result in an uninstalled in-box app unexpectedly reappearing after reboot.
 • Appx commandlets should now work with PowerShell 7.0+ printui.dll (Issue #13138).

NOTE: Some fixes noted here in Insider Preview builds from the active development branch may make their way into the servicing updates for the released version of Windows 11 after general availability on October 5th.

Known issues

[General]

 • We’re working on a fix for an issue that is causing some Surface Pro X’s to bug check with a WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR.
 • We’re working on a fix for an issue that is causing some devices to bug check with DRIVER_PNP_WATCHDOG error when attempting to update to a recent build.

[Start]

 • In some cases, you might be unable to enter text when using Search from Start or the Taskbar. If you experience the issue, press WIN + R on the keyboard to launch the Run dialog box, then close it.
 • System is missing when right-clicking on the Start button (WIN + X).

[Taskbar]

 • IMPORTANT:  Icons on the Taskbar are shifted to the side when in the default center alignment, resulting in them getting cut off by the “show hidden icons” button when too many apps are open.
 • The Taskbar will sometimes flicker when switching input methods.

[Search]

 • After clicking the Search icon on the Taskbar, the Search panel may not open. If this occurs, restart the “Windows Explorer” process, and open the search panel again.
 • Search panel might appear as black and not display any content below the search box.

[File Explorer]

 • If you right click files in OneDrive locations in File Explorer, the context menu will unexpectedly dismiss when you hover over entries that open sub-menus, such as “Open with.”

[Widgets]

 • The widgets board may appear empty. To work around the issue, you can sign out and then sign back in again.
 • Widgets may be displayed in the wrong size on external monitors. If you encounter this, you can launch the widgets via touch or WIN + W shortcut on your actual PC display first and then launch on your secondary monitors.

[Windows Sandbox]

 • We’re investigating an issue in which Windows Sandbox may not launch for some Insiders after upgrading to this build.

[Microsoft Store]

 • We continue to work to improve search relevance in the Store.

[Windows Subsystem for Linux (WSL) & Hyper-V]

 • We’re investigating reports of both WSL2 and Hyper-V not working on this build on ARM64 PCs such as the Surface Pro X.

Try the Tips app for Windows 11

We’re introducing a refreshed Tips app for Windows 11 that reflects the new look and feel of Windows 11 (with acrylic material), plus additional UX updates. We’ve updated the Tips app with 100+ new tips to help you get started on Windows 11 and learn new things—discover keyboard shortcuts, find ways to optimize your PC, dive into productivity tips for Office, power up your gaming on Windows, and much more! We’re able to fine-tune and add new tips at anytime as we hear feedback from you.

tips app
The new Tips app for Windows 11 showing a tip for navigating with touch.

And it doesn’t quite stop there with the Tips app—you’ll notice tips appear throughout Windows 11 to help you discover new things as you go! Check out the new Tips widget on the widgets board, tips as First Run Experiences, and tips for specific experiences within Windows 11. You’ll find tips in 36 languages—tips around the globe! Be sure to do the Quests for the Tips app now live in Feedback Hub. We’ll release the new Tips app to Windows Insiders in the Beta and Release Preview Channels soon.

 

 

About modify 4883 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.