บุญเพ็ง ไฝผิวชัย Google Doodle วันเกิดปีที่ 89 ของบุญเพ็ง ไฝผิวชัย

บุญเพ็ง ไฝผิวชัย Google Doodle

วันเกิดปีที่ 89 ของบุญเพ็ง ไฝผิวชัย ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงปี 2540


วันนี้ Google Doodle ขึ้นรูปภาพของ บุญเพ็ง ไฝผิวชัย ซึ่งเป็น ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงปี 2540 ในวันครบรอบวันเกิด 89 ปี สำหรับ บุญเพ็ง ไฝผิวชัย เกิดเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2475 และเสียชีวิตวันที่ 1 เมษายน 2551 เป็นภรรยาของ นายเคน ดาเหลา หรือ “หลมอลำเคน” ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงปี 2534

บุญเพ็ง ไฝผิวชัย Google Doodle

 

คำประกาศเกียรติคุณ

นางบุญเพ็ง ไฝผิวชัย เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ที่จังหวัดอุบลราชธานี สนใจแสดงหมอลำมาตั้งแต่อายุ ๑๒ ปี หมอลำทองมี สายพิณ หมอลำสุบรรณ พละสูรย์ เป็นผู้ที่มีความจำและไหวพริบปฏิภาณสูง ฝึกลำอยู่เพียง ๒ ปี ก็สามารถรับงานแสดงเป็นของตนเองได้ และเนื่องจากเป็นหมอลำที่มีสำนวนคมคาย สามารถโต้ตอบกับหมอลำฝ่ายชายได้อย่างฉลาดเฉลียว เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชม ทำให้มีชื่อเสียงขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ได้ชื่อว่าเป็นหมอลำที่มีคารมกล้า โต้ตอบกับคู่ลำด้วยไหวพริบที่ฉับไวกลอนลำแต่ละกลอนมีสาระเชิงปรัชญาชีวิต ให้คติสอนใจที่แยบคาย ทำให้เป็นหมอลำหญิงคนเดียว เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ที่ได้รับการบันทึกแผ่นเสียงมากที่สุด มีงานแสดงทั้งกลางวัน กลางคืน เป็นศิลปินของประชาชนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชินีหมอลำ เคยได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๓๓ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ) พ.ศ. ๒๕๓๗ จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นางบุญเพ็ง ไฝผิวชัย จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ) ประจำปีพ.ศ. ๒๕๔๐

บุญเพ็ง ไฝผิวชัย

รางวัลและเกียรติคุณที่เคยได้รับ

  • ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ) 2540
  • ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 2537
  • การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 2537
  • ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม จังหวัดขอนแก่น 2533

ข้อมูลจาก – http://art.culture.go.th

About modify 4889 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.