AM PM (a.m. – p.m.) คืออะไร ช่วงเวลาไหน กี่โมง

ทำความรู้จักกับตัวบอกเวลาสากล AM PM

เชื่อว่าหลายคนคงจะรู้กับตัวบอกเวลาแบบ 12 ชั่วโมง ที่เป็นตัวบอกเวลาที่ส่วนใหญ่มักใช้กันในหลักสากล ที่ใช้ในรูปแบบภาษาอังกฤษ มีหลายคนที่ยังสับสนอยู่ว่า a.m. และ p.m. คือช่วงเวลาอะไร และมีควมแตกต่างกันอย่างไร บทความนี้เลยจะมาอธิบายให้เข้าใจกันแบบเข้าใจง่ายๆดังต่อไปนี้

 • a.m. ย่อมาจาก Ante Meridiem เป็นคำที่มาจากภาษาลาตินหมายถึง “ก่อนเทียงวัน” ซึ่งหลายความว่าจะเป็นตัวบอกเวลาในช่วงตั้งแต่ 01.00 น. -12.00 น. ตามเวลาที่เราคุ้นเคย หรือเทียงคืนถึงเทียงวันนั้นเอง เท่ากับว่า
  – 1:00 am คือ 1:00 น.
  – 2:00 am คือ 2:00 น.
  – 3:00 am คือ 3:00 น.
  – 4:00 am คือ 4:00 น.
  – 5:00 am คือ 5:00 น.
  – 6:00 am คือ 6:00 น.
  – 7:00 am คือ 7:00 น.
  – 8:00 am คือ 8:00 น.
  – 9:00 am คือ 9:00 น.
  – 10:00 am คือ 10:00 น.
  – 11:00 am คือ 11:00 น.
  – 12:00 pm คือ 12:00 น.
 • p.m. ย่อมาจาก Post Meridiem เป็นคำมาจากภาษาลาตินหมายถึง “หลังเทียงวัน” เป็นช่วงเวลา 12.00 น.-   23.00 น.
  – 1:00 pm คือ 13:00 น.
  – 2:00 pm คือ 14:00 น.
  – 3:00 pm คือ 15:00 น.
  – 4:00 pm คือ 16:00 น.
  – 5:00 pm คือ 17:00 น.
  – 6:00 pm คือ 18:00 น.
  – 7:00 pm คือ 19:00 น.
  – 8:00 pm คือ 20:00 น.
  – 9:00 pm คือ 21:00 น.
  – 10:00 pm คือ 22:00 น.
  – 11:00 pm คือ 23:00 น.
  – 12:00 am คือ 24:00 น.
About modify 4263 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.