Google Pay ใช้งานในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เบื้องต้นรองรับบัตร BBL และ KTC

Google Wallet logo

Google Pay หรือ Google Wallet สามารถใช้งานในประเทศได้แล้วอย่างเป็นทางการ


ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ใช้งานมือถือ Android ที่มีการกระกาศเปิดให้บริการ Google Pay  หรือ Google Wallet ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ สามารถเพิ่มบัตร ใช้มือถือ Android ที่มี NFC เบื้องต้นประกาศบัตรที่รองรับอย่างเป็นทางการคือบัตรของ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) และกรุงไทย (KTC) โดยใช้ได้ทั้งแบบ Visa และ Mastercard แบบเครดิต (บัตรอื่นๆน่าจะตามมาเร็วๆนี้)

Google Wallet

ขั้นตอนการใช้ Google Wallet  งานเบื้องต้น

  • ใช้ไดักับมือถือ Android ระบบปฏิบัติการ 5.0 ขึ้นไป
  • มือถือ Android ต้องมีฟีเจอร์ NFC
  • ดาวน์โหลดแอป Google Wallet
  • เพิ่มบัตรลงไปใน Google Wallet
  • หากต้องการใช้งาน Google pay และใช้งานชำระเงินแบบแตะจ่ายมือถือต้องมี NFC และตั้ง Google Pay เป็นค่าชำระเงินเบื้องต้น

Google Wallet

 

ทั้งนี้ผู้ใช้ยังสามารถเพิ่มบอร์ดดิ้งพาสแอร์เอเชีย บัตรไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ใน Google Wallet ได้ด้วย ใครอยากทดสอบลองใช้งาน ถ้าคุณมีมือถือ Android ตามเงื่อนไขที่กล่าวมาก็ให้ทดสอบดาวน์โหลดแอป Google Wallet และทดสอบลองใช้งานได้ทันที อนาคตน่าจะรองรับบัตรต่างๆเพิ่มเข้ามา และมีข่าวแว่วๆมาว่า TrueMoney Mastercard  ใกล้ๆนี้ก็จะใช้งานได้

About modify 4836 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.