Netflix เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ จัดการอุปกรณ์และการเข้าถึง ดูว่าบัญชีเข้าสู่ระบบค้างไว้ในอุปกรณ์อื่น นำออกได้

Netflix logo

Manage Access and Devices ตรวจสอบการเข้าสู่ระบบและสามารถออกจากระบบในอุปกรณ์อื่นๆ


Netflix ประกาศเพิ่มฟีเจอร์ที่มีชื่อว่า Manage Access and Devices (จัดการอุปกรณ์และการเข้าถึง) เป็นฟีเจอร์ตรวจสอบว่าบัญชีเข้าสู่ระบบไว้ในอุปกรณ์ไหนไว้บ้าง เพื่อง่ายต่อการจัดการในกรณีที่เราเผลอไปล็อกอินค้างไว้ในอุปกรณ์อื่น ก็สามารถตรวจสอบและกำหนดให้ออกจากระบบอุปกรณ์นั้นได้เลย

จัดการสิทธิ์การเข้าถึงและอุปกรณ์
ดูอุปกรณ์ที่มีการใช้งานล่าสุดในบัญชีนี้ สามารถออกจากระบบในอุปกรณ์ทั้งหมดที่ไม่คุ้น หรือเปลี่ยนรหัสผ่าน เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

การเข้าไปตรวจสอบหรือออกจากระบบอุปกรณ์ต่างๆ ในเบราวเซอร์สามารถเข้าไปได้ที่เมนูการตั้งค่า บัญชี (Account) > จัดการอุปกรณ์และการเข้าถึง (Manage Access and Devices) คุณจะเห็นโปรไฟล์และการเข้าสู่ระบบจากอุปกรณ์อ่นๆ ที่จะบอกสถานที่ เวลาดูล่า และชื่ออุปกรณ์ สามารถเลือกเมนู “ออกจากระบบ” หากต้องการกำหนดให้อุปกรณ์นั้นๆล็อกเอ้าท์ออกจากระบบ

Netflix Manage Access and Devices

ฟีเจอร์ดังกล่าวน่าจะมีประโยชน์ไม่แค่ออกจากอุปกรณ์ที่เราไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือลืมไปเข้าสู่ระบบไว้ในอุปกรณ์อื่นเพียงอย่างเดียว ยังมีประโยชน์ในการตราวจสอบว่าใครแอบใช้งานบัญชีของเราหรือไม่ด้วยเช่นเดียวกัน

ช่วงนี้ Netflix อัปเดตเกี่ยวกับการจัดการบริหารบัญชีมากขึ้น ก่อนหน้านี้ก็เพิ่มฟีเจอร์ ย้ายข้อมูลโปรไฟล์ โปรไฟล์ในบัญชีที่ต้องการย้ายออกจากบัญชีเดิม ที่หลายคนคิดไปว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของการกำหนดเงื่อนไขใหม่เรื่องของการแชร์บัญชี Family Plan

About modify 4880 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.