ดาวน์โหลด GIGABYTE Control Center ซอฟต์แวร์สำหรับผลิตภัณฑ์ GIGABYTE ปรับแต่งการ์ดจอ ไฟ RGB

โปรแกรม GIGABYTE Control Center สำหรับ Update bios, ปรับแต่ง RGB, ปรับแต่งการ์ดจอ, คีบอร์ด, SSD, เม้าจอ และอื่นๆของ GIGABYTE


สำหรับใครที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ GIGABYTE ทาง GIGABYTE โดยเฉพาะปรับแต่งไฟคอมพิวเตอร์แบบ RGB เราอาจเคยได้ยินโปรแกรม RGB Fusion แต่ตอนนี้ทาง GIGABYTE ได้รวมการควบคุมทั้งหมดเอาไว้ในโปรแกรมที่มีชื่อว่า GIGABYTE Control Center แล้ว สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งและปรับแต่งกันได้

GIGABYTE Control Center

GIGABYTE Control Center คืออะไร

เป็นโปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑ์ของ GIGABYTE ไม่ว่าจะเป็นการ์ดจอ คีบอร์ด หน้าจอ แรม SSD และอื่นๆ ทั้งเรื่องการปรับแต่งประสิทธิภาพรวมไปถึงการปรับแต่งให้สวยงามจากไฟ RGB คืนค่าการตั้งค่าต่างๆ ควบคุมพัดลม

ดาวน์โหลด GIGABYTE Control Center

การติดตั้งและใช้งาน GIGABYTE Control Center

การติดตั้งโปรแกรม GIGABYTE Control Center เป็นการติดตั้งทั่วไป (หากขึ้น Error ระหว่างติดตั้งให้ลองปิด Memory integrity ใน Windows security)

ปัญหาการใช้ ไม่สามารถใช้งาน GIGABYTE Control Center ได้

หากคุณไม่สามารถใช้งานโปรแกรม GIGABYTE Control Center ได้อาจจำเป็นต้องดาวน์โหลด Utility สำหรับแก้ไขที่ทาง GIGABYTE มีให้ดาวน์โหลดเพิ่มเติมในหน้าการ์ดจอรุ่นนั้นๆ

ให้เข้าไปยังรุ่นอุปกรณ์ของคุณเลือกแถบ

Support Product GIGABYTE

จากนั้นมองหาเมนู Utility หรือ Firmware

Utility and Firmware

เลือกดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ที่ Bug Fix ปัญหาต่างๆของรุ่นนั้นๆ ส่วนใหญ่จะบอกรายละเอียดการแก้ไขปัญหาเกี่ยกลับ RGB เอาไว้

อุปกรณ์ที่รองรับ GIGABYTE Control Center

ต้องเป็นสินค้าของ GIGABYTE และมีรายชื่ออุปกรณ์ที่รองรับ

Products Chipset Model name
Motherboard Intel Z790 Z790 AERO G
Motherboard Intel Z790 Z790 AORUS ELITE
Motherboard Intel Z790 Z790 AORUS ELITE AX DDR4
Motherboard Intel Z790 Z790 AORUS ELITE DDR4
Motherboard Intel Z790 Z790 AORUS MASTER
Motherboard Intel Z790 Z790 AORUS XTREME
Motherboard Intel Z790 Z790 D DDR4
Motherboard Intel Z790 Z790 GAMING X
Motherboard Intel Z790 Z790 GAMING X AX
Motherboard Intel Z790 Z790 UD
Motherboard Intel Z790 Z790 UD AC
Motherboard Intel Z790 Z790 UD AX
Motherboard Intel Z790 Z790M AORUS ELITE
Motherboard Intel Z790 Z790M AORUS ELITE AX
Motherboard AMD X670 X670 AORUS ELITE AX
Motherboard AMD X670 X670 GAMING X AX
Motherboard AMD X670 X670E AORUS MASTER
Motherboard AMD X670 X670E AORUS XTREME
Motherboard AMD B650 B650 AERO G
Motherboard AMD B650 B650 AORUS ELITE
Motherboard AMD B650 B650 AORUS ELITE AX
Motherboard AMD B650 B650 AORUS PRO AX
Motherboard AMD B650 B650 GAMING X
Motherboard AMD B650 B650 GAMING X AX
Motherboard AMD B650 B650E AORUS MASTER
Motherboard AMD B650 B650I AORUS ULTRA
Motherboard AMD B650 B650M AORUS ELITE
Motherboard AMD B650 B650M AORUS ELITE AX
Motherboard AMD B650 B650M AORUS PRO AX
Motherboard AMD B650 B650M DS3H
Motherboard AMD B650 B650M GAMING X AX
Motherboard AMD B650 B650E AORUS TACHYON
Products Series Model name
Graphics Card NVIDIA RTX 4090 GV-N4090AORUSX W-24GD
Graphics Card NVIDIA RTX 4090 GV-N4090AORUS M-24GD
Graphics Card NVIDIA RTX 4090 GV-N4090GAMING OC-24GD
Graphics Card NVIDIA RTX 4090 GV-N4090GAMING-24GD
Graphics Card NVIDIA RTX 4090 GV-N4090WF3-24GD
Graphics Card NVIDIA RTX 4080 GV-N4080AORUSX WB-16GD
Graphics Card NVIDIA RTX 4080 GV-N4080AORUSX W-16GD
Graphics Card NVIDIA RTX 4080 GV-N4080AORUS M-16GD
Graphics Card NVIDIA RTX 4080 GV-N4080AERO OC-16GD
Graphics Card NVIDIA RTX 4080 GV-N4080AERO-16GD
Graphics Card NVIDIA RTX 4080 GV-N4080GAMING OC-16GD
Graphics Card NVIDIA RTX 4080 GV-N4080GAMING-16GD
Graphics Card NVIDIA RTX 4080 GV-N4080EAGLE OC-16GD
Graphics Card NVIDIA RTX 4080 GV-N4080EAGLE-16GD
Graphics Card NVIDIA RTX 4070 Ti GV-N407TAORUS M-12GD
Graphics Card NVIDIA RTX 4070 Ti GV-N407TGAMING OC-12GD
Graphics Card NVIDIA RTX 4070 Ti GV-N407TEAGLE OC-12GD
Graphics Card NVIDIA RTX 4070 Ti GV-N407TAERO OC-12GD
Graphics Card NVIDIA RTX 4070 Ti GV-N407TAORUS E-12GD
Graphics Card NVIDIA RTX 4070 Ti GV-N407TEAGLE-12GD
Graphics Card NVIDIA RTX 4070 Ti GV-N407TGAMING-12GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3090 Ti GV-N309TAORUSX W-24GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3090 Ti GV-N309TGAMING OC-24GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3090 Ti GV-N309TGAMING-24GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3090 GV-N3090AORUSX WB-24GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3090 GV-N3090AORUSX W-24GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3090 GV-N3090AORUS X-24GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3090 GV-N3090AORUS M-24GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3090 GV-N3090GAMING OC-24GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3090 GV-N3090VISION OC-24GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3090 GV-N3090EAGLE OC-24GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3080 Ti GV-N308TAORUSX WB-12GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3080 Ti GV-N308TAORUSX W-12GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3080 Ti GV-N308TAORUS X-12GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3080 Ti GV-N308TAORUS M-12GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3080 Ti GV-N308TGAMING OC-12GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3080 Ti GV-N308TVISION OC-12GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3080 Ti GV-N308TEAGLE OC-12GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3080 Ti GV-N308TEAGLE-12GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3080 12G GV-N3080AORUSX WB-12GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3080 12G GV-N3080AORUSX W-12GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3080 12G GV-N3080AORUS M-12GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3080 12G GV-N3080GAMING OC-12GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3080 12G GV-N3080EAGLE-12GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3080 10G GV-N3080AORUSX WB-10GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3080 10G GV-N3080AORUSX W-10GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3080 10G GV-N3080AORUS X-10GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3080 10G GV-N3080GAMINGOC WB-10GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3080 10G GV-N3080GAMING OC-10GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3080 10G GV-N3080VISION OC-10GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3080 10G GV-N3080EAGLE OC-10GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3080 10G GV-N3080EAGLE-10GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3080 10G GV-N3080GAMING-10GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3080 10G GV-N3080TURBO-10GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3070 Ti GV-N307TAORUS M-8GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3070 Ti GV-N307TGAMING OC-8GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3070 Ti GV-N307TGAMING-8GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3070 Ti GV-N307TVISION OC-8GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3070 Ti GV-N307TEAGLE OC-8GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3070 Ti GV-N307TEAGLE-8GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3070 GV-N3070AORUS M-8GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3070 GV-N3070GAMING OC-8GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3070 GV-N3070VISION OC-8GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3070 GV-N3070EAGLE OC-8GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3070 GV-N3070EAGLE-8GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3060 Ti GV-N3060AORUS E-12GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3060 Ti GV-N3060GAMING OC-8GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3060 Ti GV-N3060GAMING OC-12GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3060 Ti GV-N3060VISION OC-12GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3060 Ti GV-N3060EAGLE OC-12GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3060 Ti GV-N3060EAGLE-12GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3060 Ti GV-N306TXEAGLE OC-8GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3060 Ti GV-N3060WF2OC-12GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3060 Ti GV-N3060WF2-12GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3050 GV-N3050AORUS E-8GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3050 GV-N3050GAMING OC-8GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3050 GV-N3050EAGLE OC-8GD
Graphics Card NVIDIA RTX 3050 GV-N3050EAGLE-8GD
Graphics Card AMD RX 6950 XT GV-R695XTAORUSX WB-16GD
Graphics Card AMD RX 6950 XT GV-R695XTGAMING OC-16GD
Graphics Card AMD RX 7900 XTX GV-R79XTXAORUS E-24GD
Graphics Card AMD RX 7900 XTX GV-R79XTXGAMING OC-24GD
Graphics Card AMD RX 7900 XT GV-R79XTGAMING OC-20GD
Graphics Card AMD RX 6900 XT GV-R69XTAORUSX WB-16GD
Graphics Card AMD RX 6900 XT GV-R69XTAORUS M-16GD
Graphics Card AMD RX 6900 XT GV-R69XTGAMING OC-16GD
Graphics Card AMD RX 6800 XT GV-R68XTAORUS M-16GC
Graphics Card AMD RX 6800 XT GV-R68XTAORUS M-16GD
Graphics Card AMD RX 6800 XT GV-R68XTGAMING OC-16GD
Graphics Card AMD RX 6800 XT GV-R68XTGAMING-16GD
Graphics Card AMD RX 6800 GV-R68AORUS M-16GD
Graphics Card AMD RX 6800 GV-R68GAMING OC-16GD
Graphics Card AMD RX 6800 GV-R68GAMING-16GD
Graphics Card AMD RX 6750 XT GV-R675XTAORUS E-12GD
Graphics Card AMD RX 6750 XT GV-R675XTGAMING OC-12GD
Graphics Card AMD RX 6700 XT GV-R67XTAORUS E-12GD
Graphics Card AMD RX 6700 XT GV-R67XTGAMING OC-12GD
Graphics Card AMD RX 6700 XT GV-R67XTEAGLE OC-12GD
Graphics Card AMD RX 6700 XT GV-R67XTEAGLE-12GD
Graphics Card AMD RX 6650 XT GV-R665XTGAMING OC-8GD
Graphics Card AMD RX 6650 XT GV-R665XTEAGLE-8GD
Graphics Card AMD RX 6600 XT GV-R66XTGAMINGOC PRO-8GD
Graphics Card AMD RX 6600 XT GV-R66XTGAMING OC-8GD
Graphics Card AMD RX 6600 XT GV-R66XTEAGLE-8GD
Graphics Card AMD RX 6600 GV-R66EAGLE-8GD
Graphics Card AMD RX 6500 XT GV-R65XTGAMING OC-4GD
Graphics Card AMD RX 6500 XT GV-R65XTEAGLE-4GD
Products Model name
Laptop AERO 14 AERO 14 OLED BMF / AERO 14 OLED 9MF
Laptop AERO 16 AERO 16 OLED BSF / AERO 16 OLED BKF
Laptop AORUS 15X AORUS 15X ASF / AORUS 15X AKF
Laptop AORUS 17X AORUS 17X AZF / AORUS 17X AXF
Laptop AORUS 17H AORUS 17H BXF
Laptop AORUS 17 AORUS 17 BSF / AORUS 17 BKF / AORUS 17 BMF /
AORUS 17 9SF / AORUS 17 9KF / AORUS 17 9MF
Laptop AORUS 15 AORUS 15 BSF / AORUS 15 BKF / AORUS 15 BMF /
AORUS 15 9SF / AORUS 15 9KF / AORUS 15 9MF
Laptop AORUS 17 AORUS 17 YE5 / AORUS 17 XE5 / AORUS 17 XE4
Laptop AORUS 15 AORUS 15 XE5 / AORUS 15 XE4 / AORUS 15 YE5 /
AORUS 15 XE5 / AORUS 15 KE5 / AORUS 15 YE4 /
AORUS 15 XE4 / AORUS 15 KE4
Laptop AORUS 5 AORUS 5 XE4 / AORUS 5 SE4 / AORUS 5 KE4
Laptop AERO 17 AERO 17 YE5 / AERO 17 XE5
Laptop AERO 16 AERO 16 YE5 / AERO 16 XE5 / AERO 16 KE5
Laptop AERO 5 AERO 5 XE4 / AERO 5 KE4
Products Series Model name
Monitor AORUS FI32Q
Monitor AORUS FI32U
Monitor AORUS FI32Q X
Monitor AORUS FV43U
Monitor AORUS FO48U
Monitor GIGABYTE M28U
Monitor GIGABYTE M32U
Monitor GIGABYTE M32UC
Monitor GIGABYTE M32Q
Monitor GIGABYTE M34WQ
Monitor GIGABYTE G24F 2
Monitor GIGABYTE G27F 2
Monitor GIGABYTE M32QC
Monitor GIGABYTE M27Q Inx
Monitor GIGABYTE M27F A
Monitor GIGABYTE M27Q P
Monitor GIGABYTE M27Q X
Monitor GIGABYTE G32QC
Monitor GIGABYTE G32QC A
Products Model name
SSD AORUS Gen4 5000E SSD 1TB
SSD AORUS Gen4 5000E SSD 500GB,
SSD AORUS Gen4 7000s Prem. SSD 1TB
SSD AORUS Gen4 7000s Prem. SSD 2TB
SSD AORUS Gen4 7000s SSD 1TB
SSD AORUS Gen4 7000s SSD 2TB
SSD AORUS Gen4 AIC SSD 2TB
SSD AORUS Gen4 AIC SSD 8TB
SSD AORUS Gen4 SSD 1TB
SSD AORUS Gen4 SSD 2TB
SSD AORUS Gen4 SSD 500GB
SSD AORUS NVMe Gen4 SSD 1TB
SSD AORUS NVMe Gen4 SSD 2TB
SSD AORUS NVMe Gen4 SSD 500GB
SSD AORUS RGB AIC NVMe SSD 1TB
SSD AORUS RGB AIC NVMe SSD 512GB
SSD AORUS RGB M.2 NVMe SSD 256GB
SSD AORUS RGB M.2 NVMe SSD 512GB
SSD GIGABYTE Gen3 2500E SSD 1TB
SSD GIGABYTE Gen3 2500E SSD 500GB
SSD GIGABYTE M.2 PCIe SSD 128GB
SSD GIGABYTE M.2 PCIe SSD 256GB
SSD GIGABYTE M.2 SSD 1TB
SSD GIGABYTE M.2 SSD 500GB
SSD GIGABYTE M30 SSD 1TB
SSD GIGABYTE M30 SSD 512GB
SSD GIGABYTE NVMe SSD 128GB
SSD GIGABYTE NVMe SSD 1TB
SSD GIGABYTE NVMe SSD 256GB
SSD GIGABYTE NVMe SSD 512GB
SSD GIGABYTE SSD 120GB
SSD GIGABYTE SSD 120GB-V
SSD GIGABYTE SSD 1TB
SSD GIGABYTE SSD 1TB-V
SSD GIGABYTE SSD 240GB
SSD GIGABYTE SSD 240GB-V
SSD GIGABYTE SSD 256GB
SSD GIGABYTE SSD 480GB
SSD GIGABYTE SSD 480GB-V
SSD GIGABYTE SSD 512GB
SSD GIGABYTE SSD 960GB
SSD GIGABYTE UD PRO SSD 1TB
SSD GIGABYTE UD PRO SSD 256GB
SSD GIGABYTE UD PRO SSD 512GB
SSD UD PRO 256GB
SSD UD PRO 512GB
SSD VISION DRIVE 1TB
SSD VISION DRIVE 1TB Upgrade Kit
Products Model name
Memory AORUS RGB Memory DDR5 32GB (2x16GB) 6000MT/s
Memory AORUS RGB Memory DDR4 16GB (2x8GB) 3333MT/s
Memory AORUS RGB Memory DDR4 16GB (2x8GB) 3733MT/s
Memory AORUS RGB Memory DDR4 16GB (2x8GB) 3733MT/s Demoki
Memory AORUS RGB Memory DDR4 16GB (2x8GB) 4400MT/s
Memory AORUS RGB Memory DDR4 16GB (2x8GB) 3200MHz Demokit
Memory AORUS RGB Memory DDR4 16GB (2x8GB) 3200MHz
Memory AORUS RGB Memory DDR4 16GB (2x8GB) 3600MHz Demokit
Memory AORUS RGB Memory DDR4 16GB (2x8GB) 3600MHz
Memory AORUS RGB Memory DDR4 16GB (2x8GB) 3200MHz Demokit
Memory AORUS RGB Memory DDR4 16GB (2x8GB) 3200MHz
Memory AORUS RGB Memory DDR4 16GB (2x8GB) 3200MHz
Products Series Model name
Keyboard AORUS AORUS K9
Keyboard AORUS AORUS K7
Keyboard AORUS AORUS K1
Mouse AORUS AORUS M5
Mouse AORUS AORUS M4
Mouse AORUS AORUS M3
Mouse AORUS AORUS M2
Headset AORUS GP-AORUS H5
Products Model name
PC Case GB-AC300G
PC Case GB-AC700G
PSU GP-AP1200PM
Cooler AORUS WATEROFORCE X 360
Cooler AORUS WATEROFORCE X 280
Cooler AORUS WATEROFORCE X 240

เครื่องไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ครบจึงจะสามารถใช้งานได้ ยกตัวอย่างเช่น ใช้บอร์ดของ Asrock z370 pro, CPU Intel 8700K การ์ดจอ  GIGABYTE GeForce RTX™ 3060 GAMING OC 12G (rev. 2.0) ก็สามารถใช้โปรแกรมเพื่อมาใช้งานปรับแต่การ์ดจอได้ แต่จะใช้ได้แค่การ์ดจอ ดังภาพด้านล่าง

GIGABYTE Control Center GIGABYTE GeForce RTX™ 3060 GAMING OC 12G (rev. 2.0)

About modify 4880 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.