iPhone แจ้งเตือนข้อความ SMS ซ้ำ 2 ครั้ง เกิดจากอะไร ตั้งค่าอย่างไร ให้เตือนซ้ำ

iPhone Setting icon

วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนข้อความซ้ำ 2 ครั้ง สำหรับไอโฟน


สำหรับผู้ใช้งาน iPhone หลายคนอาจจะแปลกใจว่าเหตุใด iPhone จึงมีการแจ้งเตือนข้อความ SMS หรือข้อความ 2 ครั้ง เพราะบางครั้งเราอ่านข้อควาามจากการแจ้งเตือนที่หน้าจอไปแล้ว แต่มีการเสียงการแจ้งเตือนมาอีกรอบ ทำให้ต้องมาดูอีกทีปรากฏว่าเป็นข้อความแจ้งเตือนเดิม วิธีตั้งค่าให้ iPhone แจ้งเตือนซ้ำสามารถตั้งค่าได้หรือไม่ และมันมีประโยชน์อะไรในการแจ้งเตือนซ้ำ บทความนี้จะมาอธิบายกัน

แจ้งเตือน SMS iPhone หน้า Lock Screen

วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนซ้ำ ข้อความ SMS iPhone

 • ให้เปิดการตั้งค่าขึ้นมา
 • ไปที่ ข้อความ
 • การแจ้งเตือน
  เมนู การแจ้งเตือน ข้อความ MenuNotification Message iPhone
 • กำหนดการแจ้งเตือน
 • เตือนซ้ำ
  กำหนดการแจ้งเตือน ข้อความ iPhone
 • จะมีตัวเลือกให้คุณเลือกคือ เตือนซ้ำข้อความ iPhone
  • ไม่เลย คือ การตั้งค่าไม่ให้มีการแจ้งเตือนซ้ำเลย
  • 1 ครั้ง คือ ตั้งค่าให้เตือนซ้ำ 1 ครั้ง (เป็นค่าเริ่มต้น)
  • 2 ครั้ง คือ ตั้งค่าให้เตือนซ้ำ 2 ครั้ง
  • 3 ครั้ง คือ ตั้งค่าให้เตือนซ้ำ 3 ครั้ง
  • 5 ครั้ง คือ ตั้งค่าให้เตือนซ้ำ 5 ครั้ง
  • 10 ครั้ง คือ ตั้งค่าให้เตือนซ้ำ 10 ครั้ง
 • ** การแจ้งเตือนจะเตือนทุกสองนาที **

การแจ้งเตือนซ้ำจะเกิดขึ้น ต่อเมื่อเราไม่ได้เปิดอ่านข้อความนั้นๆ จึงจะมีการแจ้งเตือนซ้ำเกิดขึ้น

เหตุใดต้องมีการแจ้งเตือนข้อความซ้ำ

การใช้งานมือถือของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนต้องการอ่านข้อความ sms ที่ส่งมาทั้งหมดการตั้งค่าให้แจ้งเตือนซ้ำถือว่ามีประโยชน์อย่างมาก โดยปกติแล้วหากเราไม่ได้อ่านข้อความ iPhone จะแจ้งเตือนซ้ำอีกครั้ง เป็นค่าเริ่มต้นของระบบ หากคุณไม่ต้องการให้มีการแจ้งเตือนซ้ำเลยให้เลือกตัวเลือกเป็น “ไม่เลย”

About modify 4864 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.