Discord วิธีตั้งค่าการแสดง บทบาท ย้ายตำแหน่งด้ายขวามือ ทำอย่างไร

ย้ายตำแหน่งบทบาทใน Discord ให้หัวข้อไหนแสดงก่อนหลัง ทำอย่างไร


ปกติแล้วการจัดการ Discord สำหรับเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ จะมีการตัดบทบาทหน้าที่ต่างๆ ซึ่งในตัว Discord เองสามารถสร้างบทบาทต่างๆ ให้กับสมาชิกได้ และแต่ละบทบาท จะมีตำแหน่งและความสามารถที่แตกต่างกันออกไป หรืออาจเปลี่ยนรูปแบบการแสดง ไม่ว่าจะเป็นสีชื่อที่แสดง รวมไปถึงสิทธิ์ต่างๆในการตั้งค่า เรียกดูและอื่นๆ การแสดงตำแหน่งของบทบาทนี้ ก็เป็นอีกหนึ่งการตั้งค่าที่สำคัญ เพราะในบางครั้งเราอาจต้องการให้บทบาทที่สำคัญๆ อยู่ตำแหน่งด้านบน เวลาออนไลน์หรือใช้งาน Discord จะอยู่ด้านบน เราสามารถตั้งค่าการแสดงบทความดังกล่าวได้ ดังต่อไปนี้

discord index

วิธีกำหนดตำแหน่งบทบาทต่างๆใน Discord

ไปยังเมนูเซิร์ฟเวอร์ด้านบน เลือก ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์
Server setting

เลือกเมนู “บทบาท” ที่อยู่ด้านซ้ายมือ > การอนุญาตเบื้องต้น

บทบาท discord

ให้มองที่ตัวเลือกบทบาทต่างๆด้ายซ้ายมือ อยากให้บทบาทไหนอยู่ตำแหน่งไหน ให้เลื่อนขึ้นลงได้ตามต้องการ

เมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้ว หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งจะปรากฏหน้าต่างให้คุณกด “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” ด้านล่างๆ ให้แตะที่เมนูดังกล่าว

บันทึกการเปลี่ยนแปลง discord

เพื่อทำการบันทึกที่คุณตั้งค่า การแสดงผลตำแหน่งในส่วนของบทบาทจะอยู่ในตำแหน่งที่คุณตั้งค่าเอาไว้

 

About modify 4880 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.