Yahoo! Mail เปิดใช้ HTTPS เป็นค่า default ทุกกรณีแล้ว


อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่า ค่า HTTPS เป็นการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย สำหรับเว็บไซต์อีเมล์ต่างๆ ก็เริ่มๆที่จะตั้งค่านี้ไว้เป็นค่าเริ่มต้นกันหมดแล้ว (Google ตั้งค่านี้ตั้งแต่ปี 2010) โดยล่าสุด Yahoo! Mail เปิดใช้ HTTPS เป็นค่า default ทุกกรณีแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ผ่านเว็บ , มือถือ , แอพพลิเคชั่นต่างๆ

Yahoo logo

สำหรับ Yahoo เริ่มเปิดใช้ https ประมาณเดือนตุลาคมปี 2013 โดยเริ่มเปิดให้กับเว็บไวต์ก่อน และเปิดใช้ทั้งหมดแล้วตอนนี้

https หรือ Hypertext Transfer Protocol Security คือ ระบบความปลอดภัยของ HTTP protocol สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครื่อง server และ client ที่คิดค้นขึ้นโดยบริษัท Netscape เมื่อปลายปี ค.ศ. 1994 โดยมีจุดประสงค์เพื่อรักษาความลับของข้อมูลขณะรับ-ส่ง และเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลนั้นถูกรับ-ส่งระหว่างผู้รับและผู้ส่งตามที่ระบุไว้จริง โดยที่ข้อมูลจะต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปจากเดิมด้วย  HTTPS จะทำงานอยู่บนพอร์ต 443 (ค่าปกติ) ด้วยการเพิ่มข้อมูลในส่วนการระบุตัวผู้ส่ง (Authentication) และการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) ภายใน HTTP กับ TCP

 

About modify 4880 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.