0101

byte คืออะไร หมายถึงอะไร มีความหมายอย่างไร (ไบต์)

13 มกราคม 2013 modify 0
ไบต์ (อังกฤษ: byte) หมายถึง เนื้อที่ที่คอมพิวเตอร์จัดไว้สำหรับเก็บข้อมูล 1 ตัวอักษรตามรหัสแอสกี (เช่น A, B, C, ก, ข, ค, ง ฯลฯ) หรือจำนวนเต็ม 1 จำนวน (-128 ถึง 127 เมื่อคิดเ…
CPU

CPU คืออะไร หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)

11 มกราคม 2013 modify 0
หน่วยประมวลผลกลาง (อังกฤษ: central processing unit) หรือย่อว่า ซีพียู (CPU) เป็นวงจรอิเลคทรอนิกส์ที่ทำงาน หรือประมวลผล ตามชุดของคำสั่งเครื่องจากซอฟต์แวร์ คำนี้เร…
thumbnail default

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

9 มกราคม 2013 modify 0
การสื่อสาร คือกระบวนการสำหรับแลกเปลี่ยนสาร รูปแบบอย่างง่ายของสาร คือ จะต้องส่งจากผู้ส่งสารหรืออุปกรณ์เข้ารหัส ไปยังผู้รับสารหรืออุปกรณ์ถอดรหัส อาจอยู่ในรูปแ…
thumbnail default

คอมช้าทําไง คอมพิวเตอร์ทำงานช้าจะทำอย่างไรมาดูกัน

19 ธันวาคม 2012 modify 0
วันนี้ขอพูดถึงเรื่องคอมพิวเตอร์กันบ้างดีกว่า หลังจากที่เขียนบทความเกี่ยวกับมือถือแทบเลตมามากแล้ว วันนี้ก็มีลูกค้าโทรมาบ่นว่าคอมพิวเตอร์ทำงานช้า ทั้งๆที่ต…
thumbnail default

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ การทำงานของคอมพิวเตอร์ computer

8 ธันวาคม 2012 modify 0
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ แม้คอมพิวเตอร์ดูเหมือนว่ามีความซับซ้อนมากน้อยเพียงไรแต่เราสามารถแบ่งการทำงานของเครื่องได้เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ รับข้อมูล (Input) เ…