0101

byte คืออะไร หมายถึงอะไร มีความหมายอย่างไร (ไบต์)

13 มกราคม 2013 modify 0

ไบต์ (อังกฤษ: byte) หมายถึง เนื้อที่ที่คอมพิวเตอร์จัดไว้สำหรับเก็บข้อมูล 1 ตัวอักษรตามรหัสแอสกี (เช่น A, B, C, ก, ข, ค, ง ฯลฯ) หรือจำนวนเต็ม 1 จำนวน (-128 ถึง 127 เมื่อคิดเครื่องหมาย หรือ 0 ถึง 255 เมื่อไม่คิดเครื่องหมาย) 1 ไบต์จะประกอบด้วยข้อมูลเลขฐ [อ่านต่อ…]

CPU

CPU คืออะไร หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit)

11 มกราคม 2013 modify 0

หน่วยประมวลผลกลาง (อังกฤษ: central processing unit) หรือย่อว่า ซีพียู (CPU) เป็นวงจรอิเลคทรอนิกส์ที่ทำงาน หรือประมวลผล ตามชุดของคำสั่งเครื่องจากซอฟต์แวร์ คำนี้เริ่มใช้ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ต้นศตวรรษ 1960s หน่วยประมวลผลเปรียบเสมือนเป็นสมองของค [อ่านต่อ…]

thumbnail default

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

9 มกราคม 2013 modify 0

การสื่อสาร คือกระบวนการสำหรับแลกเปลี่ยนสาร รูปแบบอย่างง่ายของสาร คือ จะต้องส่งจากผู้ส่งสารหรืออุปกรณ์เข้ารหัส ไปยังผู้รับสารหรืออุปกรณ์ถอดรหัส อาจอยู่ในรูปแบบของท่าทางสัญลักษณ์ บ้างอย่างอยู่ในรูปแบบของภาษา การสื่อสารเกิดจากความต้องการที่คนจะส่งข้อมูล [อ่านต่อ…]

thumbnail default

คอมช้าทําไง คอมพิวเตอร์ทำงานช้าจะทำอย่างไรมาดูกัน

19 ธันวาคม 2012 modify 0

วันนี้ขอพูดถึงเรื่องคอมพิวเตอร์กันบ้างดีกว่า หลังจากที่เขียนบทความเกี่ยวกับมือถือแทบเลตมามากแล้ว วันนี้ก็มีลูกค้าโทรมาบ่นว่าคอมพิวเตอร์ทำงานช้า ทั้งๆที่ตอนซื้อไปมันก็เร็ว อีกทั้งยังสเปคก็ดี ทำไมคอมถึงทำงานช้าอย่างนี้ จะเปลี่ยนเครื่องใหม่อย่างเดียวทั้ [อ่านต่อ…]

thumbnail default

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ การทำงานของคอมพิวเตอร์ computer

8 ธันวาคม 2012 modify 0

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ แม้คอมพิวเตอร์ดูเหมือนว่ามีความซับซ้อนมากน้อยเพียงไรแต่เราสามารถแบ่งการทำงานของเครื่องได้เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ รับข้อมูล (Input) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่รับคำสั่งจากผู้ใช้เข้าไปในเครื่องโดยผ่านอุปกรณ์ เช่น คีบอร์ด เมาส์ จอยสติ๊ [อ่านต่อ…]