สแกนไวรัสโทรศัพท์ โปรแกรมสแกนไวรัส AVG Mobile

13 มกราคม 2013 modify 2

วันนี้จะมาแนะนำโปรแกรมแกสนไวรัสของโทรศัพท์มือถืออย่างโปรแกรม AntiVirus FREE AVG Mobile technologies โปรแกรมที่สแกนไวรัสบนมือถือประเภทสมาร์ทโฟนได้ผลดี และมีเสียงตอบรับว่าดีมากอีกหนึ่งโปรแกรม