สแกนไวรัสโทรศัพท์ โปรแกรมสแกนไวรัส AVG Mobile

สแกนไวรัสโทรศัพท์


วันนี้จะมาแนะนำโปรแกรมแกสนไวรัสของโทรศัพท์มือถืออย่างโปรแกรม AntiVirus FREE AVG Mobile technologies โปรแกรมที่สแกนไวรัสบนมือถือประเภทสมาร์ทโฟนได้ผลดี และมีเสียงตอบรับว่าดีมากอีกหนึ่งโปรแกรม

AVG Mobile Technologies Ltd.

สำหรับโปรแกรมสแกนไวรัส AGV มีทั้งแบบติดตั้งบน Android และ iPhone สามาเลือกดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

สำหรับ Android https://play.google.com
สำหรับ iPhone https://itunes.apple.com

คำอธิบาย

Free, top-rated, real-time antivirus and anti-theft protection for Smartphones & Tablets.
AVG AntiVirus FREE for Android™ protects you from harmful viruses, malware, spyware and text messages and helps keep your personal data safe.
Download Free Now!

Over 15,000,000 people currently use AVG’s AntiVirus mobile security apps. Join them now and:
► Scan apps, settings, files, and media in real time
► Enable finding/locating your lost or stolen phone via Google Maps™
► Lock/wipe your device to protect your privacy
► Kill tasks that slow your device
► Browse the Web safely and securely
► Monitor battery, storage and data package usage
AVG Antivirus FREE – mobile security software for Android. Protect your device with just one click!
With the AVG Android app you’ll receive effective, easy-to-use virus and malware protection, as well as a real-time app scanner, phone locator, task killer, app locker, and local device wipe to help shield you from threats to your privacy and online identity.
Real-time security scanner protection keeps you protected from downloaded apps and games.
AVG Anti-Virus FREE also:
► Defends against malicious apps, viruses, malware and spyware
► Identifies unsecure device settings and advises how to fix them
► Helps ensure contacts, bookmarks and text messages are safe
► Checks media files for malicious software and security threats
► Guards you from phishing attacks
► Can be scheduled to run daily, weekly, or on demand
App Features:
Anti-theft & Phone Location:

► Locate your lost or stolen device and get help finding it via Google Maps™
► Lock your device remotely via our Anti-theft service or by sending it a text message
► Set a lock screen message to help the locator find you
► Make your device ring even if it is on silent mode
Safe Web Surfing:
► Search, shop and use social networks with peace of mind knowing your identity and personal data are protected from phishing and malware
► Scan websites to see if they are harmful. If a suspicious URL address is detected, you will be redirected to a “Safe Page”
Tune-up: Monitor Battery, Storage and Mobile Data Package to Optimize Device Performance:
► Get notified when your battery is below the level you indicated and turn-off functions not in use in order to save power
► Storage optimization monitors internal and SD card usage and helps optimize storage space on your device
► Move apps or games between the SD Card and internal
► Traffic monitor – keep track of your 3G /4G data plan usage by getting notifications when you are near to reaching your monthly data plan limit
Task killer:
► Kill tasks that slow down or freeze up your device
Local wipe:
► Ability to completely wipe contacts, text messages, photos, browser history, calendar, format SD card, and restore mobile device to factory settings
► Manually select specific data and information from your device that you want deleted, such as synced email accounts, browser history and bookmarks using the Local Wipe advanced feature
App locker [trial feature for 14 days]:
► Lock apps to protect your privacy and safety or lock your device settings to secure its configuration
App Backup [trial feature for 14 days]:
► Backup apps from your device to your SD card so you can restore them whenever necessary

Antivirus Free is available in:
EN, DE, ES, FR, JA, KO, ZH (simplified & traditional), PT, RU, AR, IT, PL, CS, NL and HE.

For the latest mobile security updates:
Join our Google+ community: http://bit.ly/AVG_GooglePlus
Join our Facebook community: http://bit.ly/AVG_facebook
Follow us on Twitter: http://bit.ly/AVG_Twitter
Follow our Blog: http://bit.ly/AVG_Blogs

About modify 4850 Articles
สามารถนำบทความไปเผยแพร่ได้อย่างอิสระ โดยกล่าวถึงแหล่งที่มา เป็นลิงค์กลับมายังบทความนั้นๆ บทความอาจมีการพิมพ์ตกเรื่องภาษาไปบ้าง ต้องขออภัย พยามจะพิมพ์ผิดให้น้อยที่สุด (ทำเว็บคนเดียวไม่มีคนตรวจทาน) บทความที่สอนเรื่องต่างๆ กรุณาอ่านบทความให้เข้าใจก่อนโพสต์ถาม ติดตรงไหนสามารถถามได้ที่โพสต์นั้นๆ

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.