Google Bard แชทบอท AI จากกูเกิลที่จะมาแข่งกัน ChatGPT

16 กุมภาพันธ์ 2023 modify 0
หลังจาก Chat Bot ของ OpenAI อย่าง ChatGPT ได้รับความนิยมและพูดถึงเป็นอย่างมาก ทำให้โลกไอทีเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงและให้ความสนใจกับระบบ Chat Bot AI มากขึ้น ยักษ์ใหญ่…