Warcraft III: Reforged

ได้ฤกษ์ Warcraft III: Reforged ประกาศวันขาย มกราคม ปีหน้า

18 ธันวาคม 2019 modify 0
หลังจากเปิดตัวประกาศทำรีเมค WarCraft III ที่จะใช้ชื่อว่า Warcraft III: Reforged ตั้งแต่ปี 2018 ข่าวก็เงียบๆหายไป จนล่าสุดทาง Blizzard ได้ประกาศวันที่วางจำหน่าย War…