Blue screen of death (BSoD Error Code : 0x00000024

Windows 10 จอฟ้าโค้ด 0x00000024 เกิดจากอะไรแก้ไขอย่างไร

19 กรกฎาคม 2021 modify 0

สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows ไม่ว่าจะเป็น Windows 10 หรือ Windwos 11 เมื่อใช้งานเครื่องแล้วขึ้นจอฟ้าหรือ blue screen of death (BSoD) พร้อม Error code เลข 0x00000024 อาจเกิดคำถามว่าจอฟ้ารหัสแบบนี้เกิดจากอะไร และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร [อ่านต่อ…]

Your PC ran into a problem and needs to restart. We're just collecting some error info, and then we'll restart for you. "Driver IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" ไฟล์ "vgk.sys"

จอฟ้า Driver IRQL NOT LESS OR EQUAL vgk.sys คืออะไร Your device ran into a problem and needs to restart.

10 กรกฎาคม 2021 modify 0

สำหรับใครที่ใช้งาน Windows 10 หรือ Windows 11 แล้วเมื่อเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วขึ้นข้อความ “Your PC ran into a problem and needs to restart. We’re just collecting some error info, and then we’ll restart for you.” ในส่วนของ St [อ่านต่อ…]

Black Screen of Death

Black Screen of Death? Windows 11 จะเปลี่ยนจอฟ้า (BSOD) เป็นสีดำแทน

4 กรกฎาคม 2021 modify 0

ปกติแล้ว Windows เวลาอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์มีปัญหาเราน่าจะคุ้นเคยเกี่ยวกับการแสดงผล Blue Screen of Death (BSOD) หน้าจอฟ้าแห่งความตาย หรือที่เรียกกันติดปากสั้นๆว่าจอฟ้า ซึ่ง Windows ก็ทำแบบนี้มาหลายรุ่นและหลายปีแล้ว อาจจะมีเปลี่ยนรูปแบบการแสดงไปบ้าง แต่ [อ่านต่อ…]