bios

Bios กับ CMOS ต่างแตกกันอย่างไร เหมือนกันไหม

21 กุมภาพันธ์ 2021 modify 0

หลายคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์และพอจะมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์อยู่บ้างน่าจะเคยได้ยินคำว่า Bios และ CMOS กันมาบ้าง และมีความรู้พื้นฐานว่ามันคือซอฟต์แวร์เริ่มต้นสำหรับคอมพิวเตอร์ก่อนที่เราจะติดตั้งระบบปฏิบัตการหลายคนยังจะระหว่างชื่อเรียก ระบบของ Bios และ [อ่านต่อ…]