bios

Bios กับ CMOS ต่างแตกกันอย่างไร เหมือนกันไหม

21 กุมภาพันธ์ 2021 modify 0
หลายคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์และพอจะมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์อยู่บ้างน่าจะเคยได้ยินคำว่า Bios และ CMOS กันมาบ้าง และมีความรู้พื้นฐานว่ามันคือซอฟต์แวร์เริ่มต้…