Heat Pipe

Heat Pipe คืออะไร

1 พฤษภาคม 2021 modify 0
สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันอาจจะเคยได้ยินคำว่า Heat Pipe กันมาบ้างอาจจะเคยเห็นจากการ์ดจอหรือ CPU Air Cooler เพราะช่วงหลังๆมานี้เริ่มมีการนำ Heat Pi…