Heat Pipe

Heat Pipe คืออะไร

1 พฤษภาคม 2021 modify 0

สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันอาจจะเคยได้ยินคำว่า Heat Pipe กันมาบ้างอาจจะเคยเห็นจากการ์ดจอหรือ CPU Air Cooler เพราะช่วงหลังๆมานี้เริ่มมีการนำ Heat Pipe มาเกียวข้องกับระบบระบายความร้อนในคอมพิวเตอร์กันมากขึ้น จึงทำให้เกิดคำถามว่า Heat Pipe คื [อ่านต่อ…]